Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 5 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 6,1 -8,0 9,6 3,4 4,6
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-9,13 0,46 0,09 - 1,47
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-9,65 -1,88 -4,87 -8,14 -9,13 1,39 0,46 - 9,50
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

1,21 -0,37 -8,79 19,27 -1,62

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 27.06.2022 USD 5 562 087 906
Perustamispäivä 16.03.2016
Rahaston perustaminen 28.06.2012
Sarjan valuutta CHF
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Multi Asset
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,75%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus CHF 5000
Minimi lisäsijoitus CHF 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka CHF Moderate Allocation
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGMA2CH
ISIN LU0784383472
SEDOL B7X5PK5

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 3792
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.05.2022 8,82%
P/E-luku alkaen 31.05.2022 11,57
P/B-luku alkaen 31.05.2022 1,62
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.05.2022 9,03
Muokattu duraatio alkaen 31.05.2022 2,68
Tehokas duraatio alkaen 31.05.2022 1,56
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.05.2022 4,65

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.05.2022 0,69%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.05.2022 0,01%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.05.2022 0,04%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.05.2022 0,39%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.05.2022 63,91%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.05.2022 36,47%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,17% ja öljyhiekat 0,62%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin sekä kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,41
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,96
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,53
MICROSOFT CORP 0,42
Nimi Painotus (%)
GOOGL NOMURA HOLDINGS INC 9.33217/8/2022 0,39
SANOFI SA 0,33
NOVO NORDISK CLASS B 0,31
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,30
CELLNEX TELECOM SA 0,27
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti sektorit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti maat/alueet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,46 0,04 0,38 27.06.2022 12,25 10,33 LU0784383472 -
Class D6 Hedged SGD - 9,68 0,03 0,31 27.06.2022 10,18 9,56 LU2472302624 -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 84,48 0,35 0,42 27.06.2022 100,89 83,34 LU1257007564 -
Class D4G Hedged CHF Vuotuinen 8,29 0,03 0,36 27.06.2022 10,04 8,19 LU1373034344 -
Class A4G Hedged CHF Vuotuinen 7,86 0,03 0,38 27.06.2022 9,58 7,76 LU1373034260 -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 7,97 0,03 0,38 27.06.2022 9,60 7,87 LU0871640123 -
Class X2 USD Ei ole 16,60 0,07 0,42 27.06.2022 18,93 16,37 LU0784385766 -
Class D2 USD Ei ole 14,66 0,06 0,41 27.06.2022 16,81 14,47 LU0784385337 -
Class A2 USD Ei ole 13,96 0,05 0,36 27.06.2022 16,12 13,78 LU0784385840 -
Class A6 USD Monthly Stable 8,16 0,04 0,49 27.06.2022 9,78 8,05 LU0784384876 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,11 0,04 0,40 27.06.2022 11,72 9,98 LU1523256144 -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 6,76 0,03 0,45 27.06.2022 8,22 6,67 LU1133085917 -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 78,30 0,31 0,40 27.06.2022 94,23 77,29 LU0784385170 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,03 0,04 0,36 27.06.2022 12,82 10,89 LU1373034187 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,29 0,04 0,39 27.06.2022 12,04 10,16 LU0784383399 -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 8,67 0,03 0,35 27.06.2022 10,49 8,56 LU0784383803 -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 7,48 0,03 0,40 27.06.2022 9,07 7,38 LU0784384363 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,03 0,05 0,46 27.06.2022 12,80 10,88 LU1062843344 -
Class D6 USD Monthly Stable 8,83 0,04 0,46 27.06.2022 10,51 8,71 LU1003077408 -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 7,51 0,03 0,40 27.06.2022 9,03 7,42 LU1003077580 -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 7,52 0,03 0,40 27.06.2022 9,04 7,42 LU1003077663 -
Class D4G Hedged EUR Vuotuinen 7,96 0,04 0,51 27.06.2022 9,62 7,85 LU0944772804 -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 7,55 0,03 0,40 27.06.2022 9,08 7,46 LU0949170426 -
Class X5G GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,85 0,04 0,45 27.06.2022 10,61 8,73 LU1877504073 -
Class A2 EUR Ei ole 13,19 0,01 0,08 27.06.2022 14,22 13,07 LU1162516477 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,86 0,04 0,45 27.06.2022 10,53 8,73 LU1270847269 -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 7,67 0,03 0,39 27.06.2022 9,22 7,57 LU0949170343 -
Class A5G Hedged AUD Neljännesvuosittain 8,17 0,03 0,37 27.06.2022 9,96 8,06 LU0949170269 -
Class D6 Hedged GBP Kuukausittain 8,25 0,04 0,49 27.06.2022 9,86 8,14 LU1791173633 -
Class A3G EUR Kuukausittain 8,28 0,01 0,12 27.06.2022 9,16 8,21 LU1238068834 -
Class I2 USD Ei ole 12,28 0,05 0,41 27.06.2022 14,06 12,12 LU1523255922 -
Class A4G USD Vuotuinen 8,83 0,04 0,46 27.06.2022 10,61 8,71 LU1301847155 -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 7,13 0,03 0,42 27.06.2022 8,68 7,04 LU0784383712 -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 7,52 0,03 0,40 27.06.2022 9,13 7,42 LU1129992480 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit