Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

10,62 -4,43 4,02 -21,33 4,52
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,60 -5,23 -2,60 - -1,51
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
9,37 -0,51 1,80 4,60 -14,88 -12,35 - -8,28

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.11.2021 USD 178,038
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä -
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 29.02.2016
Perustamispäivä 29.02.2016
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Multistrategy USD
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,09%
ISIN LU1352906371
Bloomberg-tunnus BSSAX2U
Kulusuhde 0,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYVJXB5
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus-, valinta-, seuranta- ja raportointivaiheissa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten ja sisäisiä merkittäviä näkökohtia ESG-kriteereistä sijoitustiimin määritelmän mukaan Rahastonhoitaja käy läpi tiukan tutkimusvaiheen sisäisiä ESG-tutkimussignaaleja rakentaessaan, jotka painottavat henkisen pääoman ja hallinnon laadun kaltaisia kriteerejä. Osana tätä tutkimusta rahastonhoitaja suorittaa ESG-tietojen toimittajille due diligence -tarkastuksen. Kun nämä signaalit täyttävät salkkuun sisällyttämistä varten tarvittavat kriteerit, niitä pidetään jatkuvasti sijoituspäätösten osana laajemman signaalijoukon ohella. Lisäksi rahastonhoitaja käyttää standardoituja ESG-kriteerejä (ESG-yleisluokituksia, hiilipäästöjen intensiteettiä) raportointivaiheessa. Ne voidaan hankkia sisäisesti tai suoraan kolmannen osapuolen tiedon toimittajilta, ja ne esitellään sisäisessä salkun analyysissä. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

Parhaat sijoitukset eivät valitettavasti ole tällä hetkellä saatavilla.
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 USD Ei ole 94,04 0,04 0,04 94,90 82,85 - LU1352906371 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 81,31 0,04 0,05 82,08 72,63 - LU1363273480 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 93,78 -0,55 -0,58 95,27 83,36 - LU1352906454 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 81,36 0,03 0,04 82,14 72,64 - LU1352906538 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 69,59 0,02 0,03 70,26 62,52 - LU1352906025 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 80,47 0,04 0,05 81,23 71,99 - LU1352906298 - -
Class IPF2 Hedged EUR Ei ole 81,53 0,03 0,04 82,31 73,36 - LU1469409517 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ei ole 52,37 -0,18 -0,34 55,63 44,08 - LU1718790519 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 91,71 0,04 0,04 104,53 78,69 - LU1423753034 - -
Class X2 Hedged EUR - 77,01 0,03 0,04 77,74 68,31 - LU1781817777 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 78,70 0,04 0,05 79,45 70,80 - LU1394254640 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 71,75 0,03 0,04 72,42 64,24 - LU1609299281 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 77,73 0,04 0,05 78,45 69,07 - LU1532729727 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 77,59 0,04 0,05 78,31 69,07 - LU1572169370 - -
Class IPF2 Hedged CHF Ei ole 74,35 0,03 0,04 75,05 66,42 - LU1706559660 - -
Class I2 USD Ei ole 79,76 0,03 0,04 80,49 70,64 - LU1640626609 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 71,85 0,03 0,04 72,53 64,42 - LU1640627169 - -
Class D2 EUR Ei ole 87,83 -0,57 -0,64 89,22 72,11 - LU1373035317 - -
Class X2 Hedged NZD Ei ole 95,26 0,09 0,09 96,03 83,08 - LU1485749367 - -
Class Z2 USD Ei ole 90,31 0,04 0,04 91,14 79,99 - LU1363273308 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 8 286,92 4,00 0,05 8 363,79 7 369,45 - LU1484781551 - -
Class D2 USD Ei ole 89,56 0,04 0,04 90,38 79,44 - LU1373035408 - -
Class A4 USD Vuotuinen 87,09 0,03 0,03 87,90 77,69 - LU1394251976 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 72,52 0,03 0,04 73,20 64,81 - LU1640627243 - -
Class A2 USD Ei ole 85,71 0,03 0,04 86,51 76,45 - LU1352905993 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokumentit

Dokumentit