Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

- 8,72 -6,04 2,30 -22,62
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-21,10 -9,30 - - -4,40
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-19,60 -0,70 -1,95 -21,10 -25,38 - - -18,96

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.11.2020 USD 870,449
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä -
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 29.02.2016
Perustamispäivä 29.02.2016
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Alt - Multistrategy
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,75%
ISIN LU1352905993
Bloomberg-tunnus BSSAA2U
Kulusuhde 1,10%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYVJX60
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 0,26
3 v beeta alkaen 31.10.2020 -1,670
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen - -
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen - -
MSCI - ydinaseet alkaen - -
MSCI - lämpöhiili alkaen - -
MSCI - siviiliaseet alkaen - -
MSCI - öljyhiekka alkaen - -
MSCI - tupakka alkaen - -

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen - -
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen - -
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili -% ja öljyhiekat -%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

Parhaat sijoitukset eivät valitettavasti ole tällä hetkellä saatavilla.
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 77,66 -0,17 -0,22 103,43 77,66 - LU1352905993 - -
Class I2 USD Ei ole 71,73 -0,15 -0,21 94,72 71,73 - LU1640626609 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 70,15 -0,15 -0,21 92,86 70,15 - LU1572169370 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 63,52 -0,14 -0,22 85,58 63,52 - LU1352906025 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 65,28 -0,14 -0,21 87,30 65,28 - LU1609299281 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 70,16 -0,15 -0,21 93,29 70,16 - LU1532729727 - -
Class D2 EUR Ei ole 74,93 -0,43 -0,57 106,42 74,93 - LU1373035317 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 73,13 -0,15 -0,20 97,80 73,13 - LU1352906298 - -
Class A4 USD Vuotuinen 78,92 -0,17 -0,21 105,09 78,92 - LU1394251976 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 71,94 -0,16 -0,22 96,82 71,94 - LU1394254640 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 84,49 -0,31 -0,37 111,06 84,49 - LU1352906454 - -
Class X2 USD Ei ole 84,12 -0,17 -0,20 110,30 84,12 - LU1352906371 - -
Class IPF2 Hedged EUR Ei ole 74,52 -0,16 -0,21 99,39 74,52 - LU1469409517 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 73,79 -0,16 -0,22 98,46 73,79 - LU1352906538 - -
Class D2 USD Ei ole 80,66 -0,17 -0,21 106,63 80,66 - LU1373035408 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ei ole 47,95 0,54 1,14 80,79 45,87 - LU1718790519 - -
Class IPF2 Hedged CHF Ei ole 67,52 -0,14 -0,21 90,11 67,52 - LU1706559660 - -
Class X2 Hedged EUR - 69,38 -0,15 -0,22 91,82 69,38 - LU1781817777 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 79,92 -0,16 -0,20 105,43 79,92 - LU1423753034 - -
Class Z2 USD Ei ole 81,24 -0,16 -0,20 107,21 81,24 - LU1363273308 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 65,83 -0,15 -0,23 88,19 65,83 - LU1640627243 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 73,78 -0,16 -0,22 98,40 73,78 - LU1363273480 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 7 485,47 -15,75 -0,21 9 973,47 7 485,47 - LU1484781551 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 65,43 -0,14 -0,21 87,67 65,43 - LU1640627169 - -
Class X2 Hedged NZD Ei ole 84,40 -0,17 -0,20 110,09 84,40 - LU1485749367 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Dokumentit

Dokumentit