Osakkeet

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuottoja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

19,01 32,74 -0,28 23,85 -9,41
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

11,19 37,28 -14,57 18,42 18,31
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,79 -0,18 13,27 - 10,86
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

27,89 4,42 15,03 - 12,23
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,21 -1,21 25,04 -2,79 -0,55 86,44 - 70,93
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

3,07 3,07 20,88 27,89 13,87 101,36 - 82,23

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.02.2021 USD 633,171
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.01.2021 83
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 18.09.2015
Perustamispäivä 18.11.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,38%
ISIN LU1321847714
Bloomberg-tunnus BREMD2U
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BZ08Y95
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUEEGF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2021 19,41
3 v beeta alkaen 31.01.2021 1,138
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.01.2021 17,25
5 v beeta alkaen 31.01.2021 1,096

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,76
JD.COM INC 4,56
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,35
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,47
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 3,31
Nimi Painotus (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,26
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,18
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,17
CEZ AS 2,93
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,71
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 181,82 -2,00 -1,09 185,63 109,47 - LU1321847714 - -
Class D2 EUR Ei ole 159,58 -1,63 -1,01 168,21 108,03 - LU1321847987 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 164,77 -1,80 -1,08 168,33 100,26 - LU1321848019 - -
Class D2 Hedged CHF - 92,45 -1,02 -1,09 94,45 56,24 - LU1971548455 - -
Class I2 USD - 105,79 -1,16 -1,08 107,98 63,53 - LU1946828917 - -
Class A2 USD Ei ole 189,48 -2,10 -1,10 193,55 114,63 - LU1289970086 - -
Class D4 USD - 100,01 -1,10 -1,09 102,10 60,42 - LU1990956846 - -
Class A2 Hedged CHF - 91,42 -1,01 -1,09 93,44 55,88 - LU1971548372 - -
Class D2 GBP - 108,81 -1,60 -1,45 114,76 79,00 - LU1896777239 - -
Class X2 USD Ei ole 208,84 -2,29 -1,08 212,94 124,23 - LU1289970169 - -
Class I2 EUR - 96,22 -0,98 -1,01 101,09 64,94 - LU1992117652 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumentit

Dokumentit