Osakkeet

BSF Global Event Driven Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

1,85 6,78 -1,91 15,71 0,05
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,17 3,60 3,84 - 3,91
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,73 -0,83 0,70 -2,17 11,20 20,74 - 29,47

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.05.2022 USD 5 546,306
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä 294
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 04.08.2015
Perustamispäivä 05.08.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Event Driven
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,87%
ISIN LU1251620883
Bloomberg-tunnus BSGEDA2
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BYX1XQ4
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja arvioi jokaisen sellaisen arvopaperin perus- ja strategiset näkökohdat, johon rahasto voi sijoittaa. Tähän voi sisältyä mahdollisuuksia arvioitaessa kaikkien yhtiön näkökohtien tarkka ja kattava tarkastelu ja analysointi, ESG-käytännöt mukaan lukien. Rahastonhoitajan perusteellinen due diligence -prosessi kertoo kokonaisvaltaisen näkökannan tietystä liikkeeseenlaskijasta ja saattaa vaikuttaa sijoituspäätökseen. Lisäksi rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
CERNER CORPORATION 7,01
MEGGITT PLC 4,58
VIFOR PHARMA AG 3,74
FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) 3,62
ZYNGA INC 3,32
Nimi Painotus (%)
CITRIX SYSTEMS INC 2,93
HOWMET AEROSPACE INC 2,61
COHERENT INC 2,56
SHAW COMMUNICATIONS INC. 2,39
CROWN RESORTS LTD 2,34
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 127,94 2,00 1,59 133,21 123,66 - LU1251620883 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 114,28 1,73 1,54 120,16 110,54 - LU1387771113 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 117,67 1,79 1,54 123,13 113,78 - LU1382784764 - -
Class IA2 USD - 116,88 1,84 1,60 120,16 112,90 - LU1921562119 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 120,32 1,84 1,55 125,25 116,31 - LU1373034930 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 123,63 1,88 1,54 129,10 119,53 - LU1288049940 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 123,04 1,93 1,59 127,13 118,88 - LU1603214153 - -
Class D2 USD Ei ole 131,45 2,06 1,59 136,20 127,02 - LU1251621188 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 1 058,25 16,38 1,57 1 104,33 1 023,06 - LU2114397776 - -
Class Z2 USD Ei ole 137,92 2,16 1,59 142,23 133,25 - LU1258025839 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 121,03 1,84 1,54 126,65 117,04 - LU1341466644 - -
Class I4 Hedged EUR - 112,84 1,72 1,55 118,01 109,10 - LU1817852764 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 99,46 2,94 3,05 103,15 79,85 - LU2008661006 - -
Class I2 USD Ei ole 121,81 1,91 1,59 125,86 117,69 - LU1251621345 - -
Class IA2 Hedged EUR - 105,05 1,60 1,55 109,35 101,55 - LU2125116769 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 107,10 1,63 1,55 112,92 103,57 - LU1697783881 - -
Class D4 Hedged GBP - 103,56 1,58 1,55 107,79 100,10 - LU2215606471 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 111,58 1,70 1,55 117,63 107,91 - LU1376384878 - -
Class X2 USD Ei ole 152,55 2,40 1,60 156,18 147,33 - LU1264793958 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 105,78 1,64 1,57 110,29 102,24 - LU2114397859 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 110,49 1,68 1,54 115,84 106,86 - LU1603214401 - -
Class I5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 116,36 1,78 1,55 120,80 112,47 - LU1603215044 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 111,41 1,69 1,54 117,70 107,77 - LU1400751324 - -
Class I2 Hedged JPY - 11 323,52 171,16 1,53 11 759,36 10 952,29 - LU1781817421 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 115,41 1,75 1,54 121,09 111,61 - LU1373035077 - -
Class Z2 Hedged GBP Ei ole 129,78 1,98 1,55 134,45 125,43 - LU1288049866 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokumentit

Dokumentit