Osakkeet

BSF European Opportunities Extension Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

3,95 18,92 -10,30 32,10 11,44
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

3,05 12,00 -10,60 27,77 -1,45
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
11,44 9,71 10,30 - 11,33
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-1,45 4,03 5,38 - 3,81
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
11,44 3,20 8,12 11,44 32,05 63,24 - 81,53
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-1,45 2,91 11,81 -1,45 12,57 29,93 - 23,12

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.01.2021 EUR 939,874
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.12.2020 0,48
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2020 129
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 31.08.2007
Perustamispäivä 10.06.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Flex-Cap Equity
Vertailuindeksi S&P Europe BMI Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,36%
ISIN LU1244156755
Bloomberg-tunnus BSEOD3E
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BYZRX15
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2020 17,45
3 v beeta alkaen 31.12.2020 0,938
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.12.2020 14,77
5 v beeta alkaen 31.12.2020 0,966

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF European Opportunities Extension Fund, Class D3G, alkaen 31.12.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 421 Europe Flex-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2020
Nimi Painotus (%)
ROYAL UNIBREW A/S 7,20
DSV PANALPINA A/S 6,82
NOVO NORDISK A/S 5,82
LONZA GROUP AG 5,33
RELX PLC 5,17
Nimi Painotus (%)
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,77
SIKA AG 4,58
AUTO TRADER GROUP PLC 3,66
ALTEN SA 3,62
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D3G EUR Kuukausittain 170,00 1,86 1,11 171,61 100,07 - LU1244156755 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 418,86 2,29 0,55 430,57 255,10 - LU0827973438 - -
Class D2 EUR Ei ole 480,06 5,26 1,11 484,62 281,03 - LU0418791066 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 407,65 2,22 0,55 419,10 249,11 - LU0313923905 - -
Class I2 EUR Ei ole 254,74 2,79 1,11 257,14 148,83 - LU1055043068 - -
Class A2 EUR Ei ole 464,24 5,07 1,10 468,72 272,68 - LU0313923228 - -
Class X2 EUR Ei ole 298,93 3,51 1,19 302,51 168,22 - LU1083780855 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokumentit

Dokumentit