Osakkeet

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Rahasto voi sijoittaa kiinalaisiin A-sarjan osakkeisiin Shanghain ja Shenzhenin pörsseissä Stock Connectin välityksellä, johon sovelletaan päivittäistä kiintiötä. Kun kiintiöstä jäljellä oleva osuus putoaa nollaan tai päivittäinen kiintiö ylittyy, ostotoimeksiannot hylätään. Siksi kiintiörajoitukset voivat rajoittaa asianomaisen Stock Connect -rahaston kykyä sijoittaa kiinalaisiin A-sarjan osakkeisiin Stock Connectin välityksellä oikea-aikaisesti. Muita Stock Connectin käyttöön liittyviä riskejä ovat muun muassa juridinen/edunsaajariski, selvitys- ja toimitusriski, keskeytysriski, erot kaupankäyntipäivissä, ennakkovalvonnasta johtuvat myynnin rajoitukset, toiminnallinen riski, sääntelyriski, vaatimukset täyttävien osakkeiden markkinoiltavetämisen riski, sijoittajien kompensaatiorahaston suojan puuttuminen, verotusriskit ja SPSA-mallien mukainen selvitystila. Nämä riskit kuvataan tarkemmin rahastoesitteessä.

Rahasto voi sijoittaa myös kiinalaisiin A-sarjan osakkeisiin salkunhoitajan "RQFII"-sijoituskiintiön mukaisesti. Rahastoon sovelletaan RQFII-käytäntöä sen käydessä kauppaa RQFII-reittiä käyttäen sekä sääntömuutoksia, joilla voisi olla haitallinen vaikutus rahastoon tai salkunhoitajan RQFII-kiintiöön sekä rahaston kykyyn pitää omistuksessaan kiinalaisia A-sarjan osakkeita. Rahastoon sovelletaan RQFII-sijoitustoimintaa koskevia rajoituksia ja vaatimuksia, mukaan lukien seuraavat riskit: sääntelykäytäntöihin liittyvä riski, lisenssi-, kiintiö- ja kotiuttamisriski, Kiinan kansantasavallan omaisuusriski, RQFII-säilytysyhteisöriski ja Kiinan kansantasavallan välittäjäriski, valuuttariski ja konfliktiriski RQFII-kiintiön määrittämisessä.Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

 • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014
Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015
Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

- - -17,88 27,82 -26,06
Vertailuarvo (%) Indeksi: MSCI China A Inclusion Index

alkaen 31.12.2018

- - -17,76 25,63 -28,54
  2014 2015 2016 2017 2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. - - -17,88 27,82 -26,06
Vertailuarvo (%) Indeksi: MSCI China A Inclusion Index - - -17,76 25,63 -28,54

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 21.03.2019 USD 503 707 053
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 08.04.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Vuosittainen juokseva kulu 0,40%
Kotipaikka Irlanti
Vertailuindeksi MSCI China A Inclusion Index
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Seeking
Tasapainotuksen tiheys Neljännesvuosittain
ISIN IE00BQT3WG13
Bloomberg-tunnus CNYA.LN
Liikkeeseenlaskija iShares IV plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 21.03.2019 120 250 000
Vertailuarvon taso alkaen 22.03.2019 USD 977,95
Vertailuarvon tunnus M1CNA
Tilivuoden päätös 31.05.2019

Rekisteröintimaat

Rekisteröintimaat

 • Alankomaat

 • Espanja

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Italia

 • Itävalta

 • Luxemburg

 • Norja

 • Portugali

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Singapore

 • Suomi

 • Sveitsi

 • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 21.03.2019
Lyhenne ISIN Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi Sektori Maa Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Kohdearvopaperin nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Maa Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 21.03.2019

% markkina-arvosta

Maantieteellinen altistus viittaa ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, jotka lasketaan yhteen ja ilmaistaan prosenttina tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa sillä voidaan tarkoittaa myös maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa suurta osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 21.03.2019

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13.04.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14.04.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.04.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.12.2017 - - - - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.06.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -

Dokumentit

Dokumentit