Osakkeet

BGF European Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

14,35 0,92 11,73 -0,23 20,46
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
17,93 14,05 10,79 - 5,95
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
16,86 -0,67 0,30 17,93 48,36 66,88 - 47,09

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2021 EUR 2 147,746
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2021 3,33
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 42
Perusvaluutta Euro
Rahaston perustaminen 03.12.2010
Perustamispäivä 25.03.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,08%
ISIN LU1200839964
Bloomberg-tunnus BGEED6U
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BWC4XJ3
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 AAA
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 9,27
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 92,73
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 99,64
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Equity Europe Income
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 123,14
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 110
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 98,67%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 1,21%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4,09
ENEL SPA 4,07
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,06
LONZA GROUP AG 4,06
NOVO NORDISK A/S 4,03
Nimi Painotus (%)
ASTRAZENECA PLC 3,89
TELE2 AB 3,70
SANOFI SA 3,65
ASML HOLDING NV 3,10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,07
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 11,10 -0,04 -0,36 11,64 9,53 - LU1200839964 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 9,58 -0,04 -0,42 10,07 8,37 - LU1220229196 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 15,47 -0,06 -0,39 16,40 13,42 - LU0875160912 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 14,79 -0,05 -0,34 15,52 12,83 - LU1051771274 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 203,08 -0,70 -0,34 213,02 176,07 - LU1051770623 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,83 -0,05 -0,42 12,43 10,34 - LU1019636163 - -
Class SR2 USD - 12,15 -0,09 -0,74 13,00 11,83 - LU2319963208 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 14,23 -0,05 -0,35 14,89 12,24 - LU0949170855 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 16,43 -0,06 -0,36 17,46 14,35 - LU0619515397 - -
Class I4G EUR Vuotuinen 15,63 -0,05 -0,32 16,55 13,51 - LU0883524240 - -
Class D2 EUR Ei ole 26,43 -0,09 -0,34 27,66 22,11 - LU0579997130 - -
Class D5G EUR Neljännesvuosittain 15,43 -0,05 -0,32 16,15 13,33 - LU0871639463 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 15,58 -0,05 -0,32 16,31 13,55 - LU0561744862 - -
Class SR4 GBP Vuotuinen 9,00 -0,03 -0,33 9,39 8,55 - LU2319963117 - -
Class A2 EUR Ei ole 24,54 -0,09 -0,37 25,69 20,68 - LU0562822386 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 13,12 -0,05 -0,38 13,76 11,36 - LU1019632923 - -
Class A5G Hedged USD Neljännesvuosittain 23,46 -0,08 -0,34 24,53 20,24 - LU1003076772 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 12,74 -0,05 -0,39 13,37 11,03 - LU1019634622 - -
Class X2 EUR Ei ole 17,57 -0,06 -0,34 18,38 14,56 - LU0563471787 - -
Class X5G GBP Päivittäinen 14,27 -0,04 -0,28 14,86 12,87 - LU1015435362 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 9,60 -0,04 -0,41 10,09 8,42 - LU1220229436 - -
Class D6 Hedged SGD Kuukausittain 10,04 -0,03 -0,30 10,53 9,61 - LU2357541858 - -
Class D2 USD Ei ole 29,84 -0,23 -0,76 31,93 27,00 - LU1984140779 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 11,60 -0,04 -0,34 12,18 10,12 - LU1051768569 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 103,39 -0,35 -0,34 108,52 89,29 - LU1241525267 - -
Class SR4 EUR Vuotuinen 10,57 -0,03 -0,28 11,06 9,92 - LU2319963034 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 16,98 -0,06 -0,35 17,75 14,19 - LU1153584641 - -
Class SR2 EUR - 10,76 -0,04 -0,37 11,26 9,92 - LU2319962903 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 15,20 -0,05 -0,33 15,89 12,61 - LU1185942585 - -
Class D4G GBP Vuotuinen 13,19 -0,04 -0,30 13,99 12,03 - LU2091194550 - -
Class I2 EUR Ei ole 13,71 -0,05 -0,36 14,34 11,44 - LU1222728690 - -
Class I2 USD - 15,47 -0,13 -0,83 16,55 13,97 - LU2091194477 - -
Class A8 Hedged USD Kuukausittain 10,59 -0,04 -0,38 11,11 9,20 - LU2114397693 - -
Class X5G EUR Neljännesvuosittain 16,74 -0,06 -0,36 17,52 14,32 - LU1834329150 - -
Class A2 USD - 27,70 -0,22 -0,79 29,69 25,25 - LU2091194634 - -
Class I4G GBP Vuotuinen 13,32 -0,04 -0,30 14,12 12,13 - LU2091194394 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Brian Hall
Brian Hall

Dokumentit

Dokumentit