Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

5,15 7,57 -6,53 11,28 4,53
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,41 2,62 4,82 - 3,22
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,34 0,34 7,93 4,41 8,06 26,52 - 21,90

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.02.2021 USD 6 665,731
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.01.2021 4,85
Sijoitusten määrä alkaen 29.01.2021 4259
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 28.06.2012
Perustamispäivä 29.10.2014
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka EUR Moderate Allocation - Global
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,67%
ISIN LU1129992480
Bloomberg-tunnus BGMAI5G
Kulusuhde 0,60%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BRWQZH6
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
3 v beeta alkaen - -
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.01.2021 0,17%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.01.2021 1,09%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.01.2021 0,17%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.01.2021 0,06%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.01.2021 0,03%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.01.2021 0,08%
MSCI - tupakka alkaen 29.01.2021 0,42%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.01.2021 61,36%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.01.2021 38,41%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,21% ja öljyhiekat 0,26%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin sekä kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class I5G Hedged, alkaen 31.01.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1993 EUR Moderate Allocation - Global.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 2,08
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,21
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,08
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,51
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 0,51
Nimi Painotus (%)
MSFT CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 12.73/24/2021 0,34
TENCENT HOLDINGS LTD 0,34
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,34
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 6.25 12/31/2049 0,32
MSFT BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13.794/16/2021 0,31
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,90 0,03 0,34 8,97 7,13 - LU1129992480 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,15 0,04 0,36 11,23 8,60 - LU1523256144 - -
Class A4G USD Vuotuinen 10,16 0,03 0,30 10,25 8,23 - LU1301847155 - -
Class D2 USD Ei ole 15,94 0,05 0,31 16,06 12,16 - LU0784385337 - -
Class A3G EUR Kuukausittain 8,45 0,03 0,36 9,39 7,65 - LU1238068834 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,59 0,03 0,31 9,67 7,75 - LU0784384876 - -
Class A4G Hedged CHF Vuotuinen 9,23 0,03 0,33 9,35 7,59 - LU1373034260 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 98,48 0,27 0,27 99,25 78,93 - LU1257007564 - -
Class I2 USD Ei ole 13,31 0,03 0,23 13,42 10,14 - LU1523255922 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 11,73 0,03 0,26 11,83 9,16 - LU0784383472 - -
Class D4G Hedged CHF Vuotuinen 9,62 0,02 0,21 9,70 7,84 - LU1373034344 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 8,09 0,02 0,25 8,22 6,63 - LU1133085917 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,52 0,03 0,26 11,61 8,98 - LU0784383399 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,23 0,04 0,33 12,33 9,47 - LU1373034187 - -
Class X2 USD Ei ole 17,85 0,05 0,28 17,99 13,52 - LU0784385766 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 8,84 0,02 0,23 8,92 7,10 - LU0784384363 - -
Class A2 USD Ei ole 15,36 0,05 0,33 15,48 11,82 - LU0784385840 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 92,41 0,26 0,28 93,17 74,66 - LU0784385170 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,38 0,02 0,21 9,46 7,59 - LU0871640123 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 10,24 0,03 0,29 10,32 8,18 - LU0784383803 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 12,19 0,03 0,25 12,29 9,43 - LU1062843344 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,85 0,02 0,23 8,92 7,14 - LU1003077663 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,85 0,03 0,34 8,92 7,18 - LU1003077580 - -
Class D4G Hedged EUR Vuotuinen 9,21 0,03 0,33 9,28 7,49 - LU0944772804 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,90 0,02 0,23 8,98 7,23 - LU0949170426 - -
Class D6 USD Monthly Stable 10,25 0,03 0,29 10,33 8,22 - LU1003077408 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 8,35 0,02 0,24 8,46 6,86 - LU0784383712 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,22 0,03 0,29 10,30 8,17 - LU1270847269 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 9,01 0,03 0,33 9,08 7,29 - LU0949170343 - -
Class A2 EUR Ei ole 12,66 0,05 0,40 13,37 10,94 - LU1162516477 - -
Class A5G Hedged AUD Neljännesvuosittain 9,73 0,02 0,21 9,86 7,84 - LU0949170269 - -
Class X5G GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 10,26 0,02 0,20 10,34 8,15 - LU1877504073 - -
Class D6 Hedged GBP Kuukausittain 9,63 0,03 0,31 9,71 7,80 - LU1791173633 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit