Osakkeet

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
31.03.2015
Saakka
31.03.2016
Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.03.2020

-0,81 8,06 9,85 2,34 -16,81

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty NZD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 04.06.2020 USD 1 313,171
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 13.10.2006
Perustamispäivä 08.10.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU1116319648
Bloomberg-tunnus BGGEA8N
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BR4SY28
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus NZD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.


Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.05.2020
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 3,38
ALPHABET INC 3,12
AMAZON.COM INC 3,09
MICROSOFT CORPORATION 2,83
BASF SE 2,16
Nimi Painotus (%)
BANK OF CHINA LTD 1,55
FACEBOOK INC 1,37
NTT DOCOMO INC 1,28
HKT TRUST AND HKT LTD 1,27
NOVARTIS AG 1,18
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 7,77 0,03 0,39 8,90 6,01 - LU1116319648 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,41 0,03 0,41 8,51 5,75 - LU1116319994 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 7,71 0,04 0,52 8,86 5,96 - LU1116320141 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 81,24 0,38 0,47 91,55 62,36 - LU1149717743 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 5,16 0,02 0,39 5,75 3,89 - LU0265552215 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 8,52 0,03 0,35 9,42 6,47 - LU0278718100 - -
Class X2 USD - 10,60 0,05 0,47 11,50 7,97 - LU0265554344 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,04 0,04 0,50 9,08 6,19 - LU1116320737 - -
Class D2 USD Ei ole 15,38 0,07 0,46 16,74 11,59 - LU0368268602 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,08 0,04 0,44 9,97 6,86 - LU0827880930 - -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 7,76 0,03 0,39 8,85 6,00 - LU1116320497 - -
Class I2 EUR - 11,56 -0,01 -0,09 13,08 9,08 - LU1791805960 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,65 0,04 0,42 10,74 7,27 - LU1379101360 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,55 0,04 0,42 10,80 7,41 - LU1630945258 - -
Class A2 USD Ei ole 14,04 0,06 0,43 15,33 10,59 - LU0265550359 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 77,73 0,36 0,47 87,94 59,88 - LU1116320901 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 3,40 0,01 0,29 3,85 2,58 - LU0278719090 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 11,33 0,06 0,53 12,52 8,58 - LU0326426086 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 4,78 0,03 0,63 5,34 3,60 - LU0265550946 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumentit

Dokumentit