Osakkeet

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Pääoman kasvuun liittyvä riski: Rahasto voi harjoittaa sijoitusstrategioita, joissa käytetään johdannaisia tulojen tuottamiseksi, mikä voi vähentää pääomaa ja pitkän aikavälin pääoman kasvua sekä lisätä pääoman menetyksiä.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

12,58 5,82 0,87 3,80 21,64
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
15,80 10,69 9,26 - 6,60
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
12,29 -0,16 -2,19 15,80 35,62 55,73 - 57,91

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 07.12.2021 USD 4 106,047
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2021 6,67
Sijoitusten määrä alkaen 30.11.2021 344
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 13.10.2006
Perustamispäivä 08.10.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Equity Income
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU1116320737
Bloomberg-tunnus BGGEA6U
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BR4SXX2
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.12.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.12.2021 6,70
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.12.2021 9,96
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.12.2021 99,94
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.12.2021 Equity Global Income
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.12.2021 118,70
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.12.2021 452
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.12.2021 30.06.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2021 0,06%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2021 0,02%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2021 0,12%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2021 3,33%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2021 100,46%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2021 0,00%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,30% ja öljyhiekat 0,34%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheissa. Tähän voi sisältyä olennaista sisäistä ESG-tutkimusta, joka yhdessä useiden muiden tutkimusnäkemysten kanssa vaikuttaa aktiivisen salkun painotukseen suhteessa vertailuindeksiin (tai soveltuvilta osin painotukseen, jolla pyritään saavuttamaan absoluuttista tuottoa). Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class A6, alkaen 30.11.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 953 Global Equity Income.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2021
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 4,67
MICROSOFT CORPORATION 2,71
PFIZER INC 2,61
INTUIT INC. 2,02
AMAZON.COM INC 1,96
Nimi Painotus (%)
NVIDIA CORPORATION 1,88
NESTLE SA 1,88
JOHNSON & JOHNSON 1,80
SIKA AG 1,69
MERCK & CO INC 1,67
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 USD Kuukausittain 9,52 0,15 1,60 9,89 8,78 - LU1116320737 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 11,05 0,18 1,66 11,30 9,61 - LU0278718100 - -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 9,20 0,15 1,66 9,56 8,48 - LU1116320497 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 6,24 0,09 1,46 6,47 5,63 - LU0265552215 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,98 0,19 1,61 12,23 10,33 - LU0827880930 - -
Class D6 Hedged SGD - 10,04 0,17 1,72 10,22 9,67 - LU2381873202 - -
Class I3 USD Kuukausittain 11,46 0,18 1,60 11,88 10,51 - LU1630945258 - -
Class I2 EUR - 15,51 0,30 1,97 15,65 12,22 - LU1791805960 - -
Class D2 G Hedged CHF Ei ole 10,76 0,17 1,61 11,00 10,00 - LU2315844048 - -
Class D5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 10,45 0,18 1,75 10,85 9,96 - LU2315843586 - -
Class I5G Hedged CHF Neljännesvuosittain 10,17 0,17 1,70 10,56 9,70 - LU2319964271 - -
Class A2 G Hedged CHF Ei ole 10,69 0,17 1,62 10,95 10,00 - LU2315843826 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 91,95 1,47 1,62 95,56 84,94 - LU1116320901 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,22 0,15 1,65 9,60 8,51 - LU1116319648 - -
Class A2 USD Ei ole 18,46 0,29 1,60 18,85 15,93 - LU0265550359 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 5,69 0,09 1,61 5,91 5,18 - LU0265550946 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,17 0,15 1,66 9,54 8,45 - LU1116320141 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 8,71 0,14 1,63 9,06 8,07 - LU1116319994 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 3,99 0,06 1,53 4,16 3,67 - LU0278719090 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 11,72 0,19 1,65 12,13 10,54 - LU1379101360 - -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 10,19 0,17 1,70 10,57 9,71 - LU2319964198 - -
Class A5G Hedged CHF Neljännesvuosittain 10,35 0,16 1,57 10,79 9,90 - LU2315843669 - -
Class A6 Hedged SGD - 10,02 0,17 1,73 10,20 9,67 - LU2381873111 - -
Class D2 USD Ei ole 20,50 0,32 1,59 20,88 17,53 - LU0368268602 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 10,48 0,17 1,65 10,87 9,98 - LU2325744022 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 14,84 0,24 1,64 15,16 12,82 - LU0326426086 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 112,17 1,78 1,61 116,07 101,63 - LU2250418733 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 98,60 1,57 1,62 102,06 89,70 - LU1149717743 - -
Class X2 USD - 14,32 0,23 1,63 14,55 12,14 - LU0265554344 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 110,81 1,77 1,62 113,16 98,16 - LU2290526081 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumentit

Dokumentit