Korko-sijoitukset

BGF World Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

- -0,40 10,93 4,93 1,02
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

- 0,82 10,65 4,14 -0,56
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,76 5,47 3,81 - 3,29
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2021

-0,69 4,70 3,53 - 3,07
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,26 0,26 -1,50 -0,76 17,31 20,55 - 17,90
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2021

-0,99 0,71 -0,50 -0,69 14,76 18,94 - 16,68

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.12.2021 USD 1 325,350
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.10.2021 1724
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 04.09.1985
Perustamispäivä 26.10.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond - USD Hedged
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,53%
ISIN LU1087925589
Bloomberg-tunnus BGWBI2U
Kulusuhde 0,45%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BP4VKZ8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LEGATRUH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

EUSD alueella -
Sovelluksen kynnys -
Sijoitukset velkavaatimuksiin -
Tiedonlähde -
Viimeinen jakelupäivä -
TID -
TIS -
Tuotto maturiteettiin alkaen 29.10.2021 2,55
Muokattu duraatio alkaen 29.10.2021 8,05
Tehokas duraatio alkaen 29.10.2021 7,63
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.10.2021 9,62
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2021 3,20
3 v beeta alkaen 30.11.2021 1,198
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2021 2,68
5 v beeta alkaen 30.11.2021 1,150
WAL huonoimpaan alkaen 29.10.2021 9,62

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.11.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.11.2021 5,25
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.11.2021 25,95
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.11.2021 66,95
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.11.2021 Bond Global USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.11.2021 342,39
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.11.2021 370
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.11.2021 31.05.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.10.2021 0,02%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.10.2021 0,89%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.10.2021 0,09%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.10.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.10.2021 0,45%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.10.2021 24,39%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.10.2021 75,39%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,25% ja öljyhiekat 0,55%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Bond Fund, Class I2, alkaen 30.11.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 308 Global Bond - USD Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.10.2021
Nimi Painotus (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 7,88
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 0.005 06/20/2026 2,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 2,02
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,07
Nimi Painotus (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 05/27/2031 1,00
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 1,00
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 0,85
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,84
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,83
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.10.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 USD Ei ole 11,82 0,00 0,00 12,00 11,70 - LU1087925589 - -
Class A3 USD Kuukausittain 60,71 0,01 0,02 62,44 60,39 - LU0184696853 - -
Class D3 USD Kuukausittain 60,78 0,02 0,03 62,52 60,48 - LU0827888321 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 205,34 0,05 0,02 209,52 203,99 - LU0827888594 - -
Class X2 Hedged NOK Ei ole 14,80 0,00 0,00 15,00 14,60 - LU0739658705 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,39 0,01 0,10 10,80 10,34 - LU1830001282 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 218,80 0,05 0,02 222,32 217,00 - LU0692855462 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,78 0,00 0,00 11,03 10,71 - LU0308772333 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 15,36 0,00 0,00 15,61 15,25 - LU0372548510 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 13,72 0,00 0,00 13,91 13,55 - LU0757589873 - -
Class A1 USD Päivittäinen 60,86 0,02 0,03 62,59 60,49 - LU0012053665 - -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 10,37 0,01 0,10 10,75 10,30 - LU2144843153 - -
Class X2 USD Ei ole 98,51 0,04 0,04 99,83 97,16 - LU0184697158 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 12,46 0,00 0,00 12,68 12,38 - LU0808759830 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 106,41 0,04 0,04 109,97 106,05 - LU1529944784 - -
Class X2 Hedged NZD Ei ole 12,98 0,01 0,08 13,15 12,79 - LU1288049783 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 198,18 0,04 0,02 202,96 196,90 - LU0330917880 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 12,60 0,00 0,00 12,80 12,50 - LU0871639547 - -
Class D2 USD Ei ole 90,88 0,02 0,02 92,29 90,03 - LU0297941972 - -
Class X2 Hedged DKK Ei ole 124,56 0,04 0,03 126,15 122,77 - LU0862984498 - -
Class A2 USD Ei ole 85,74 0,02 0,02 87,19 85,17 - LU0184696937 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Trevor Slaven
Trevor Slaven
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Dokumentit

Dokumentit