Korko-sijoitukset

BGF Global High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 04.06.2020 USD 1 405,710
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 22.12.1998
Perustamispäivä 28.05.2014
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global High Yield Bond - GBP Hedged
Vertailuindeksi ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,77%
ISIN LU1072327023
Bloomberg-tunnus BGHYD5G
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BN327J1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.05.2020 9,16
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.05.2020 8,11
5 v beeta alkaen 31.05.2020 0,973

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna. alkaen 01.05.2020 44,44
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä. alkaen 01.05.2020 Bond Global High Yield
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.05.2020 31.10.2019 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.


Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global High Yield Bond Fund, Class D5 Hedged, alkaen 31.05.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 174 Global High Yield Bond - GBP Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.05.2020
Nimi Painotus (%)
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/2045 1,08
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,51
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,48
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,47
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,43
Nimi Painotus (%)
ORACLE CORPORATION 3.85 04/01/2060 0,43
ORACLE CORPORATION 3.6 04/01/2050 0,41
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 2.8 07/21/2023 0,40
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,40
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,40
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,69 0,06 0,70 9,33 6,96 - LU1072327023 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 17,83 0,13 0,73 18,77 14,24 - LU0368267034 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,35 0,06 0,65 10,07 7,59 - LU1830001522 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 14,21 0,10 0,71 15,03 11,38 - LU0849758007 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 13,23 0,09 0,68 13,95 10,56 - LU0797429023 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 19,35 0,14 0,73 20,46 15,48 - LU0372548783 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 4,95 0,03 0,61 5,30 4,01 - LU0827882472 - -
Class X2 USD Ei ole 11,16 0,08 0,72 11,58 8,85 - LU0580566189 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 101,09 0,74 0,74 107,45 81,45 - LU1919856135 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 16,70 0,11 0,66 17,63 13,37 - LU0093504206 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,40 0,04 0,63 6,92 5,19 - LU0871640040 - -
Class D2 USD Ei ole 28,10 0,20 0,72 29,20 22,31 - LU0297941899 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 20,36 0,14 0,69 21,40 16,25 - LU0147394752 - -
Class A6 USD Kuukausittain 6,68 0,05 0,75 7,11 5,40 - LU0764618640 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,32 0,07 0,68 10,87 8,25 - LU1791806000 - -
Class I2 USD Ei ole 28,33 0,20 0,71 29,43 22,48 - LU0369584726 - -
Class A1 USD Päivittäinen 7,79 0,05 0,65 8,21 6,24 - LU0171284770 - -
Class A5 EUR Neljännesvuosittain 10,77 0,02 0,19 11,85 8,95 - LU1125545993 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 4,98 0,04 0,81 5,32 4,02 - LU0118259661 - -
Class D3 USD Kuukausittain 7,88 0,06 0,77 8,32 6,33 - LU0827882126 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 50,37 0,36 0,72 53,62 40,67 - LU0784402520 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 86,58 0,63 0,73 93,35 70,34 - LU1023055319 - -
Class A2 USD Ei ole 26,24 0,19 0,73 27,32 20,86 - LU0171284937 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 12,54 0,09 0,72 13,17 10,00 - LU1153585705 - -
Class A3 USD Kuukausittain 7,83 0,05 0,64 8,27 6,29 - LU0172401969 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 18,25 0,13 0,72 19,34 14,63 - LU0567554463 - -
Class X4 Hedged EUR Vuotuinen 8,83 0,06 0,68 9,43 7,05 - LU0984200880 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,19 0,07 0,69 10,77 8,19 - LU0764819032 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 4,92 0,03 0,61 5,27 3,98 - LU0172401704 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumentit

Dokumentit