Osakkeet

BSF European Opportunities Extension Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 7 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 37,8 4,2 18,7 -10,1 32,3 11,7 45,1
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 10,9 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-20,66 9,24 7,29 - 12,54
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -11,83 3,82 3,69 - 5,80
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-24,40 5,26 -8,66 -9,88 -20,66 30,35 42,19 - 174,79
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -13,96 6,28 -6,15 -7,67 -11,83 11,91 19,87 - 62,02
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

4,32 5,82 10,75 38,45 -18,55
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

2,34 5,53 -5,98 30,65 -13,30

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 02.12.2022 EUR 549 917 802
Perustamispäivä 09.04.2014
Rahaston perustaminen 31.08.2007
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Osakkeet
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 S&P Europe BMI Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,08%
Kulusuhde 1,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Europe Flex-Cap Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BREDI2E
ISIN LU1055043068
SEDOL BLDYZ44

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 152
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 22,34%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 1,042
P/E-luku alkaen 31.10.2022 47,00
P/B-luku alkaen 31.10.2022 9,25

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF European Opportunities Extension Fund, Class I2, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 463 Europe Flex-Cap Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
NOVO NORDISK A/S 6,60
LONZA GROUP AG 5,83
DSV A/S 4,30
RELX PLC 3,74
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,56
Nimi Painotus (%)
BP PLC 3,53
LINDE PLC 3,44
AIRBUS SE 3,24
ASTRAZENECA PLC 3,05
TELEPERFORMANCE 3,04
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class I2 EUR Ei ole 286,76 -0,15 -0,05 02.12.2022 364,48 256,43 LU1055043068 -
Class A2 EUR Ei ole 515,62 -0,28 -0,05 02.12.2022 660,33 461,74 LU0313923228 -
Class A4 GBP Vuotuinen 437,85 0,28 0,06 02.12.2022 549,10 396,83 LU0313923905 -
Class D2 EUR Ei ole 537,72 -0,29 -0,05 02.12.2022 685,38 481,10 LU0418791066 -
Class D3G EUR Kuukausittain 187,62 -0,10 -0,05 02.12.2022 241,25 167,97 LU1244156755 -
Class X2 EUR Ei ole 345,80 -0,17 -0,05 02.12.2022 449,16 308,70 LU1083780855 -
Class D4 GBP Vuotuinen 454,28 0,30 0,07 02.12.2022 566,23 410,81 LU0827973438 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokumentit

Dokumentit