Osakkeet

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2021

14,44 -5,14 21,67 -21,42 -2,49
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,72 -4,20 -1,69 - 2,31
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,40 1,24 -3,67 5,72 -12,09 -8,15 - 18,76

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.09.2021 USD 11,532
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.08.2021 70
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 14.11.2012
Perustamispäivä 19.02.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Long/Short Equity - Other
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,95%
ISIN LU1033658722
Bloomberg-tunnus BSEMI4G
Kulusuhde 1,36%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BJVXL18
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 10000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2021
Nimi Painotus (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 5,25
NK LUKOIL PAO 3,43
SUZANO SA 3,05
BAIDU INC 2,99
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2,81
Nimi Painotus (%)
BANCO BRADESCO SA 2,73
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,67
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 2,48
OZON HOLDINGS PLC 2,48
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,40
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I4 GBP Vuotuinen 106,14 0,84 0,80 110,24 92,54 - LU1033658722 - -
Class X2 USD Ei ole - - - - - - LU0852339042 - -
Class I2 USD Ei ole 91,00 0,43 0,47 97,13 75,83 - LU1033658136 - -
Class A2 USD Ei ole 95,68 0,45 0,47 102,43 80,30 - LU0944773521 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 84,26 0,40 0,48 90,51 71,44 - LU0997362594 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 88,07 0,42 0,48 94,37 74,36 - LU0995223301 - -
Class I2 EUR Ei ole 125,11 0,87 0,70 130,09 103,05 - LU1033658300 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 92,06 0,44 0,48 98,62 77,63 - LU0852336535 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 92,40 0,45 0,49 98,83 77,61 - LU0965649881 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 96,58 0,47 0,49 103,22 80,54 - LU0863014311 - -
Class D2 USD Ei ole 103,19 0,49 0,48 110,26 86,23 - LU0852332542 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumentit

Dokumentit