Hyödykkeet

SSLN

iShares Physical Silver ETC

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Tärkeitä tietoja: Sijoituksen arvo vaihtelee, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. iShares Physical Metals plc:n liikkeeseen laskemat arvopaperit ovat rajoitetun regressioikeuden velkakirjoja, joiden takaisinmaksu suoritetaan ainoastaan kohde-etuutena olevasta vakuusvarallisuudesta. Jos vakuutena oleva varallisuus ei riitä kattamaan velkapääomaa, varallisuuden ylittävät saamiset jäävät maksamatta. ETC-tuotteiden sijoitusaltistus kohdistetaan rajoitettuun määrään markkinasektoreita. Hintavaihtelut voivat vaikuttaa voimakkaammin tällaisen sijoituksen arvoon kuin sellaisiin sijoituksiin, joissa sijoitusriski hajautetaan useille sektoreille. Jalometallien hinnat ovat yleisesti ottaen volatiilimpia kuin useimpien muiden omaisuuslajien hinnat, ja siksi niihin tehdyt sijoitukset ovat muita sijoituksia riskialttiimpia ja monimutkaisempia. ETC-tuotteita ostetaan ja myydään pörsseissä arvopaperien tapaan, eivätkä ETC-tuotteiden markkinahinnat välttämättä vastaa niiden substanssiarvoa.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
  Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Alkaen
31.12.2020
Saakka
31.12.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2021

3,43 -8,67 16,22 46,25 -13,01
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

3,85 -8,30 16,68 46,77 -12,84
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-13,01 13,92 6,91 -2,34 -5,40
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

-12,84 14,29 7,29 -1,97 -5,04
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-13,01 0,95 7,19 -10,49 -13,01 47,85 39,67 -21,11 -44,88
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2021

-12,84 0,96 7,25 -10,40 -12,84 49,27 42,15 -18,08 -42,60
  2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 3,43 -8,67 16,22 46,25 -13,01
Vertailuarvo (%) 3,85 -8,30 16,68 46,77 -12,84

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 17.01.2022 USD 633 007 504
Rahaston perustaminen 08.04.2011
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Hyödykkeet
Vertailuindeksi London Silver Fix Price
Tonnit rahastoissa alkaen 17.01.2022 855,48
Unssit rahastoissa alkaen 17.01.2022 27 504 132,11
Päivittäinen metallioikeus / arvopaperi alkaen 17.01.2022 0,960149421
Yleisen kaupankäynnin kohteena olevat osuudet alkaen 17.01.2022 28 645 679,00
Kulusuhde 0,20%
Tulojen käyttö Ei tuloja
Arvopaperilainauksen tuotto -
Kotipaikka Irlanti
Tuotteen rakenne Fyysinen metalli
Tasapainotuksen tiheys Ei ole
Menetelmä Physical Replication
UCITS Ei
UCITS-kelpoinen Kyllä
Liikkeeseenlaskija iShares Physical Metals plc
Järjestelijä BlackRock Advisors (UK) Limited
Hallinnoija State Street Bank and Trust Company
Säilytysyhteisö JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Tilivuoden päättyminen 30 huhtikuuta
Bloomberg-tunnus SSLN LN
ISIN IE00B4NCWG09

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Vertailuarvon taso alkaen 17.01.2022 USD 2 301,50
Vertailuarvon tunnus SLVRLN
3 v beeta alkaen 31.12.2021 1,000
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.12.2021 35,08%

Luokitukset

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

 • Alankomaat

 • Belgia

 • Espanja

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Italia

 • Itävalta

 • Luxemburg

 • Norja

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Singapore

 • Suomi

 • Tanska

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11.04.2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11.04.2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Dokumentit

Dokumentit