Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

10,04 8,76 0,69 -2,54 41,10
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
32,33 13,18 11,45 - 8,75
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,22 0,95 5,81 32,33 44,97 71,98 - 91,93

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Liikkeellelaskijoiden määrä 1208
Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 11.06.2021 USD 18 121,284
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.05.2021 1,12
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 03.01.1997
Sarjan valuutta Yhdysvaltain dollari
Perustamispäivä 21.08.2013
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka USD Moderate Allocation
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,06%
ISIN LU0953392981
Bloomberg-tunnus BGFGAX4
Kulusuhde 0,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BCDBHB3
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

P/E-luku alkaen 28.05.2021 30,28
Keskim. markkina-arvo (miljoonaa) alkaen 28.05.2021 USD 304 751,11
Tehokas duraatio alkaen 28.05.2021 0,37
Korkosijoitusten efektiivinen duraatio alkaen 28.05.2021 2,37
Korkosijoitusten ja käteisvarojen efektiivinen duraatio alkaen 28.05.2021 0,07

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen - -
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen - -
MSCI - ydinaseet alkaen - -
MSCI - lämpöhiili alkaen - -
MSCI - siviiliaseet alkaen - -
MSCI - öljyhiekka alkaen - -
MSCI - tupakka alkaen - -

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen - -
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen - -
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili -% ja öljyhiekat -%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Global Allocationin sijoitustiimi uskoo, että yhtiön kyky hallita olennaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan ("ESG") liittyviä asioita voi olla olennaista yrityksen kyvylle ylläpitää kasvua ja luoda arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä, ja siksi ESG-tunnusluvut huomioidaan sijoitusprosessissamme. Pitkäaikaisille sijoittajille, kuten Global Allocation, ESG-tietojen sisällyttäminen tutkimukseen ja sijoituspäätöksiin on ollut ja on edelleen erittäin tärkeää perustavanlaatuiselle sijoitusprosessillemme ja tavoitteellemme maksimoida riskikorjattu tuotto.


Tiimi analysoi ESG-tiedot uusien sijoitusten tutkimusten ja due diligence -tarkastusten yhteydessä sekä seuratessaan salkun nykyisiä sijoituksia. Tiimin jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä kestävään kehitykseen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Allocation Fund, Class X4, alkaen 31.05.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 796 USD Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2021
Name Weight (%)
SPDR S&P ETF TRUST 2,53
MICROSOFT CORP 2,21
APPLE INC 1,74
ALPHABET INC CLASS C 1,63
AMAZON COM INC 1,32
Name Weight (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,24
JPMORGAN CHASE & CO 1,12
MASTERCARD INC CLASS A 1,02
JOHNSON & JOHNSON 1,00
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,98
alkaen 30.04.2021
Name Weight (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,20
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,18
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 0,87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,70
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,60
Name Weight (%)
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,55
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,48
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,41
TREASURY BOND 1.125 08/15/2040 0,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,27
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

alkaen 28.05.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X4 USD Vuotuinen 16,99 0,00 0,00 17,03 12,96 - LU0953392981 - -
Class D2 EUR Ei ole 71,07 0,05 0,07 71,07 58,00 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 19,40 0,00 0,00 19,45 14,78 - LU0827880690 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 62,98 0,31 0,49 62,98 51,67 - LU0827880005 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 44,47 0,02 0,04 44,56 34,30 - LU0827880773 - -
Class A2 HUF Ei ole 22 528,18 263,21 1,18 23 142,80 18 325,56 - LU0566074125 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 15,46 0,01 0,06 15,50 11,98 - LU0343169966 - -
Class A4 USD Vuotuinen 75,64 0,04 0,05 75,79 57,87 - LU0724617625 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 23,46 0,00 0,00 23,51 17,92 - LU0827880427 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 24,08 0,01 0,04 24,13 18,39 - LU0827880187 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 27,15 0,02 0,07 27,19 20,53 - LU0525289509 - -
Class I2 EUR Ei ole 71,14 0,06 0,08 71,14 57,93 - LU1653088838 - -
Class I2 USD Ei ole 86,16 -0,01 -0,01 86,35 65,34 - LU0368249560 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 15,28 0,00 0,00 15,32 11,63 - LU0260352280 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 22,55 0,00 0,00 22,61 17,36 - LU0468326631 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 62,41 0,05 0,08 62,41 51,31 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 16,52 0,01 0,06 16,55 12,71 - LU0827880260 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 41,64 -0,01 -0,02 41,74 31,81 - LU0827880344 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 51,99 -0,01 -0,02 52,12 39,86 - LU0368231949 - -
Class X2 EUR Ei ole 80,83 0,39 0,48 80,83 65,39 - LU0984173384 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 21,97 -0,01 -0,05 22,03 16,91 - LU0480534592 - -
Class X2 Hedged JPY Ei ole 1 524,00 1,00 0,07 1 526,00 1 153,00 - LU1445720094 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 19,51 0,00 0,00 19,55 14,86 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 47,39 -0,01 -0,02 47,52 36,67 - LU0212925753 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 44,03 -0,01 -0,02 44,16 34,08 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 39,04 0,00 0,00 39,14 30,04 - LU0236177068 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 18,55 0,01 0,05 18,59 14,20 - LU0788109477 - -
Class A2 USD Ei ole 77,76 0,00 0,00 77,95 59,53 - LU0072462426 - -
Class X2 USD Ei ole 98,06 0,07 0,07 98,19 73,76 - LU0328507826 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 52,47 -0,01 -0,02 52,61 40,31 - LU0329591480 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 180,48 0,12 0,07 180,72 135,35 - LU1062906877 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 54,14 0,08 0,15 54,43 46,37 - LU1852330908 - -
Class A2 EUR Ei ole 64,19 0,05 0,08 64,19 52,77 - LU0171283459 - -
Class D2 USD Ei ole 86,09 -0,01 -0,01 86,28 65,42 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 18,08 0,00 0,00 18,12 13,87 - LU0308772762 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumentit

Dokumentit