Hyödykkeet

SPDM

iShares Physical Palladium ETC

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Tärkeitä tietoja: Sijoituksen arvo vaihtelee, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. iShares Physical Metals plc:n liikkeeseen laskemat arvopaperit ovat rajoitetun regressioikeuden velkakirjoja, joiden takaisinmaksu suoritetaan ainoastaan kohde-etuutena olevasta vakuusvarallisuudesta. Jos vakuutena oleva varallisuus ei riitä kattamaan velkapääomaa, varallisuuden ylittävät saamiset jäävät maksamatta. ETC-tuotteiden sijoitusaltistus kohdistetaan rajoitettuun määrään markkinasektoreita. Hintavaihtelut voivat vaikuttaa voimakkaammin tällaisen sijoituksen arvoon kuin sellaisiin sijoituksiin, joissa sijoitusriski hajautetaan useille sektoreille. Jalometallien hinnat ovat yleisesti ottaen volatiilimpia kuin useimpien muiden omaisuuslajien hinnat, ja siksi niihin tehdyt sijoitukset ovat muita sijoituksia riskialttiimpia ja monimutkaisempia.
ETC-tuotteita ostetaan ja myydään pörsseissä arvopaperien tapaan, eivätkä ETC-tuotteiden markkinahinnat välttämättä vastaa niiden substanssiarvoa.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

28,99 16,54 52,40 38,97 -18,83
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

29,50 17,01 53,02 39,49 -18,67
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-26,52 13,26 17,66 10,63 7,35
Vertailuarvo (%) -26,38 13,61 18,07 11,04 7,75
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-25,58 -10,41 -29,13 -37,34 -26,52 45,27 125,53 174,53 112,74
Vertailuarvo (%) -25,44 -10,40 -29,09 -37,27 -26,38 46,64 129,48 185,00 121,43
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 23,09 55,59 19,12 51,41 23,05
Vertailuarvo (%) 23,58 56,21 19,60 52,02 23,44

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 08.12.2021 USD 22 205 047
Rahaston perustaminen 08.04.2011
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Hyödykkeet
Vertailuindeksi London Palladium PM Fix
Tonnit rahastoissa alkaen 08.12.2021 0,37
Unssit rahastoissa alkaen 08.12.2021 12 015,72
Päivittäinen metallioikeus / arvopaperi alkaen 08.12.2021 0,028821859
Yleisen kaupankäynnin kohteena olevat osuudet alkaen 08.12.2021 416 896,00
Kulusuhde 0,20%
Tulojen käyttö Ei tuloja
Arvopaperilainauksen tuotto -
Kotipaikka Irlanti
Tuotteen rakenne Fyysinen metalli
Tasapainotuksen tiheys Ei ole
Menetelmä Physical Replication
UCITS Ei
UCITS-kelpoinen Kyllä
Liikkeeseenlaskija iShares Physical Metals plc
Järjestelijä BlackRock Advisors (UK) Limited
Hallinnoija State Street Bank and Trust Company
Säilytysyhteisö JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Tilivuoden päättyminen 30 huhtikuuta
Bloomberg-tunnus SPDM LN
ISIN IE00B4556L06

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Vertailuarvon taso alkaen 08.12.2021 USD 1 848,00
Vertailuarvon tunnus PLDMLNPM
3 v beeta alkaen 30.11.2021 1,000
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2021 32,24%

Luokitukset

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

 • Alankomaat

 • Belgia

 • Espanja

 • Irlanti

 • Iso-Britannia

 • Italia

 • Itävalta

 • Luxemburg

 • Norja

 • Ranska

 • Ruotsi

 • Saksa

 • Suomi

 • Tanska

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange SPDM GBP 11.04.2011 B4JV4D2 SPDM LN SPDM.L INAVPLDG SPDMGINAV.DE IE00B4556L06 A1KWPT 12881557 - -
London Stock Exchange IPDM USD 11.04.2011 B4556L0 IPDM LN IPDM.L INAVPLDU SPDMUINAV.DE IE00B4556L06 - - - -

Dokumentit

Dokumentit