Korko-sijoitukset

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 8 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 0,3 2,9 11,5 3,5 -14,1 3,3 13,1 -12,5
Vertailuindeksi 1 (%) 0,2 0,2 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
Vertailuindeksi 2 (%) 0,7 -7,1 10,2 12,7 -5,2 14,3 4,0 -5,3
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,23 -2,62 -2,97 - 0,08
Vertailuindeksi 1 (%) 0,17 0,92 1,34 - 0,94
Vertailuindeksi 2 (%) -15,94 -2,32 -0,58 - 0,75
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,69 -0,01 -0,93 -4,09 -12,23 -7,66 -14,01 - 0,72
Vertailuindeksi 1 (%) 0,11 0,06 0,10 0,11 0,17 2,78 6,89 - 8,67
Vertailuindeksi 2 (%) -12,80 0,89 -6,12 -11,51 -15,94 -6,80 -2,88 - 6,86
  Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Alkaen
31.12.2020
Saakka
31.12.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2021

3,49 -14,07 3,30 13,13 -12,48
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2021

1,11 2,08 2,60 1,08 0,16
Vertailuindeksi 2 (%)

alkaen 31.12.2021

12,74 -5,15 14,31 4,02 -5,32

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 29.06.2022 USD 1 044 868 702
Perustamispäivä 17.07.2013
Rahaston perustaminen 12.06.2013
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears
Vertailuindeksi 2 JP Morgan EMBI Global Diversified Index (50%) and JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (50%)
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,01%
Kulusuhde 0,75%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BSEFD2E
ISIN LU0949128226
SEDOL BBT3404

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 237
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.05.2022 10,03%
3 v beeta alkaen 31.05.2022 4,739
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.05.2022 6,74
Muokattu duraatio alkaen 31.05.2022 0,02
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.05.2022 6,74%
Tehokas duraatio alkaen 31.05.2022 0,00
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.05.2022 5,65
WAL huonoimpaan alkaen 31.05.2022 5,65

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 B
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 85,64
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 2,57
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 13,48
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 423
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 2 427,93
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 4,75
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 30.09.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.05.2022 5,84%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.05.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.05.2022 9,08%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.05.2022 90,15%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,63% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Class D2 Hedged, alkaen 31.05.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 775 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 0.125 12/31/2022 19,86
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 12/07/2023 12,67
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 01/25/2023 6,12
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,35
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4 04/28/2051 1,80
Nimi Painotus (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034 1,65
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 11/18/2038 1,47
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,33
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 1,30
PETROLEOS MEXICANOS 6.7 02/16/2032 1,20
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D2 Hedged EUR Ei ole 96,80 -0,71 -0,73 29.06.2022 115,95 96,80 LU0949128226 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 84,97 -0,61 -0,71 29.06.2022 101,39 84,97 LU1648247721 -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 69,84 -0,51 -0,72 29.06.2022 85,99 69,84 LU1418627409 -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 77,94 -0,56 -0,71 29.06.2022 94,36 77,94 LU1308276671 -
Class X2 Hedged CAD - 89,51 -0,64 -0,71 29.06.2022 105,39 89,51 LU1728553345 -
Class D2 USD Ei ole 109,96 -0,78 -0,70 29.06.2022 130,07 109,96 LU0949128572 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 80,57 -0,55 -0,68 29.06.2022 96,34 80,57 LU1567862849 -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 71,30 -0,53 -0,74 29.06.2022 86,73 71,30 LU1072457747 -
Class I3 USD Kuukausittain 66,88 -0,48 -0,71 29.06.2022 80,42 66,88 LU1572169453 -
Class A2 USD Ei ole 102,38 -0,73 -0,71 29.06.2022 121,85 102,38 LU0940382277 -
Class D5 EUR - 84,99 -0,19 -0,22 29.06.2022 91,50 83,17 LU1800013283 -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 81,57 -0,18 -0,22 29.06.2022 87,63 79,83 LU1722863567 -
Class D5 Hedged EUR - 70,45 -0,51 -0,72 29.06.2022 86,51 70,45 LU1814255391 -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 70,77 -0,52 -0,73 29.06.2022 86,28 70,77 LU1093538335 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 77,74 -0,54 -0,69 29.06.2022 93,55 77,74 LU1567863144 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 89,55 -0,65 -0,72 29.06.2022 107,89 89,55 LU1072451542 -
Class I2 USD Ei ole 109,29 -0,77 -0,70 29.06.2022 129,08 109,29 LU1118028742 -
Class X2 USD Ei ole 121,01 -0,85 -0,70 29.06.2022 142,03 121,01 LU0946833604 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 78,15 -0,58 -0,74 29.06.2022 94,08 78,15 LU1715606080 -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 101,69 -0,75 -0,73 29.06.2022 120,06 101,69 LU1435395550 -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 82,36 -0,17 -0,21 29.06.2022 88,86 80,63 LU1648246756 -
Class D4 GBP Vuotuinen 85,38 0,16 0,19 29.06.2022 90,98 81,31 LU0997362164 -
Class I5 Hedged EUR - 65,51 -0,48 -0,73 29.06.2022 80,41 65,51 LU1781817264 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit