Osakkeet

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

3,42 -7,09 13,71 1,78 -20,04
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

0,66 1,11 2,08 2,60 1,08
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-17,63 -4,73 -2,29 - -1,75
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

0,91 1,88 1,50 - 1,07
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,11 -2,11 6,40 -17,63 -13,54 -10,94 - -12,58
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

0,03 0,03 0,06 0,91 5,76 7,72 - 8,44

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.03.2021 USD 12,014
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.01.2021 66
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 14.11.2012
Perustamispäivä 19.06.2013
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - Other
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,83%
ISIN LU0944773521
Bloomberg-tunnus BSEAC2U
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BBL4TJ9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 28.02.2021 0,30
3 v beeta alkaen 31.01.2021 7,105
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 28.02.2021 0,27
5 v beeta alkaen 31.01.2021 2,835

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
JD.COM INC 3,79
NC SOFT CORP 3,35
FERREXPO PLC 3,22
BAIDU INC 3,20
ICICI BANK LTD 3,06
Nimi Painotus (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,98
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,94
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,79
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,65
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD 2,63
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 USD Ei ole 93,52 1,53 1,66 100,50 80,30 - LU0944773521 - -
Class I2 USD Ei ole 88,56 1,46 1,68 94,49 75,83 - LU1033658136 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 86,29 1,39 1,64 93,39 74,36 - LU0995223301 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 82,83 1,35 1,66 90,06 71,44 - LU0997362594 - -
Class X2 USD Ei ole - - - - - - LU0852339042 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 90,25 1,48 1,67 97,19 77,61 - LU0965649881 - -
Class I2 EUR Ei ole 118,31 1,82 1,56 138,85 103,05 - LU1033658300 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 101,40 1,53 1,53 123,76 92,54 - LU1033658722 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 90,17 1,47 1,66 97,73 77,63 - LU0852336535 - -
Class D2 USD Ei ole 100,59 1,65 1,67 107,69 86,23 - LU0852332542 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 94,09 1,53 1,65 100,36 80,54 - LU0863014311 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumentit

Dokumentit