Korko-sijoitukset

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

1,31 -1,29 -4,40 12,05 -3,23
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,36 0,80 0,54 - 1,12
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,02 -0,81 -2,92 -4,36 2,43 2,71 - 9,80

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.05.2022 USD 9 734,896
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 3119
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 31.01.2007
Perustamispäivä 11.12.2013
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,56%
ISIN LU0368231436
Bloomberg-tunnus BGFIEI2
Kulusuhde 0,50%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B39TXJ8
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 29.04.2022 2,32%
Muokattu duraatio alkaen 29.04.2022 1,33
Tehokas duraatio alkaen 29.04.2022 0,84
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 29.04.2022 4,60
WAL huonoimpaan alkaen 29.04.2022 4,60

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 AA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 94,78
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 7,64
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 64,56
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Equity Asia Pacific ex Japan
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 680
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 107,48
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 93,25
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 31.12.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.04.2022 0,68%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.04.2022 0,03%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.04.2022 0,07%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.04.2022 19,68%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.04.2022 81,84%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,11% ja öljyhiekat 0,23%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I2 Hedged, alkaen 30.04.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 985 Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar on antanut korkeimman tunnustuksen, kultaisen mitalin, rahastolle.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 9,73
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 5,08
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,68
FHLMC 30YR UMBS SUPER 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,10
Nimi Painotus (%)
FHLMC 30YR UMBS 1,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0,84
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021 0,44
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,43
TREASURY NOTE 1.25 12/31/2026 0,42
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,89 -0,01 -0,09 11,56 10,89 - LU0368231436 - -
Class A2 USD Ei ole 14,94 -0,01 -0,07 15,80 14,94 - LU0278466700 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,49 -0,01 -0,15 7,01 6,49 - LU0280467159 - -
Class I3 Hedged CAD Kuukausittain 9,42 -0,01 -0,11 10,07 9,42 - LU1234671672 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,35 0,00 0,00 12,05 11,35 - LU1270847004 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 10,91 0,00 0,00 11,51 10,91 - LU1153584724 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 21,30 -0,01 -0,05 22,54 21,30 - LU0278465488 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 9,95 0,00 0,00 10,64 9,95 - LU0280465617 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 11,85 -0,01 -0,08 12,56 11,85 - LU1263143379 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,53 0,00 0,00 11,18 10,53 - LU0278456651 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,49 0,00 0,00 12,13 11,49 - LU0278463947 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,48 0,00 0,00 11,10 10,48 - LU1181257202 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 11,58 -0,01 -0,09 12,18 11,58 - LU0278465058 - -
Class A6 USD Kuukausittain 11,39 -0,01 -0,09 12,36 11,39 - LU1051767835 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 22,34 -0,01 -0,04 23,56 22,34 - LU0827879767 - -
Class D5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 8,80 -0,01 -0,11 9,52 8,80 - LU1681056062 - -
Class I5 JPY Neljännesvuosittain 1 239,00 -14,00 -1,12 1 284,00 1 123,00 - LU1926936912 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,16 -0,01 -0,10 10,79 10,16 - LU1992159654 - -
Class A1 EUR Kuukausittain 9,42 -0,04 -0,42 9,60 8,62 - LU1005244220 - -
Class D5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,51 -0,01 -0,15 7,03 6,51 - LU0827879841 - -
Class X2 USD Ei ole 12,31 -0,01 -0,08 12,92 12,31 - LU0278469985 - -
Class A1 USD Kuukausittain 9,95 0,00 0,00 10,62 9,95 - LU1003076855 - -
Class D2 USD Ei ole 15,65 -0,01 -0,06 16,50 15,65 - LU0278469043 - -
Class I2 USD Ei ole 12,50 -0,01 -0,08 13,17 12,50 - LU0986736956 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 4,59 0,00 0,00 4,94 4,59 - LU1294567364 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 11,63 -0,01 -0,09 12,27 11,63 - LU0999670564 - -
Class A2 EUR Ei ole 14,15 -0,06 -0,42 14,42 12,80 - LU1005243255 - -
Class D2 EUR Ei ole 14,82 -0,07 -0,47 15,11 13,34 - LU1005243503 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 9,42 -0,04 -0,42 9,60 8,62 - LU1005243339 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 8,90 -0,01 -0,11 9,64 8,90 - LU0973708182 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 85,63 -0,06 -0,07 93,15 85,63 - LU1051769021 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 039,00 -1,00 -0,10 1 104,00 1 039,00 - LU1005243099 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,59 0,00 0,00 11,18 10,59 - LU1786038098 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,66 -0,01 -0,10 10,35 9,66 - LU1877503935 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,60 -0,01 -0,09 11,27 10,60 - LU0972027022 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 099,00 0,00 0,00 1 162,00 1 099,00 - LU1005243172 - -
Class I5 Hedged JPY Neljännesvuosittain 920,00 -1,00 -0,11 989,00 920,00 - LU1791183194 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,69 -0,06 -0,47 12,94 11,66 - LU1085283973 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 10,46 0,00 0,00 11,18 10,46 - LU0737136415 - -
Class D4 Hedged CAD Vuotuinen 9,63 0,00 0,00 10,35 9,63 - LU1270847186 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 16,97 -0,01 -0,06 17,70 16,95 - LU0827879684 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,79 -0,01 -0,10 10,44 9,79 - LU0278453476 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 16,18 0,00 0,00 16,93 16,16 - LU0480534915 - -
Class A5 Hedged SGD Neljännesvuosittain 14,16 -0,01 -0,07 15,14 14,16 - LU0280468637 - -
Class X3 USD Kuukausittain 9,96 -0,01 -0,10 10,63 9,96 - LU1003077234 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,09 -0,01 -0,10 10,73 10,09 - LU1992159902 - -
Class A3 USD Kuukausittain 9,95 0,00 0,00 10,62 9,95 - LU1003076939 - -
Class S5 USD Neljännesvuosittain 10,02 0,00 0,00 10,71 10,02 - LU1992159068 - -
Class X3 Hedged EUR Kuukausittain 8,73 -0,01 -0,11 9,41 8,73 - LU1003077317 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 91,71 -0,04 -0,04 99,07 91,69 - LU1165523371 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 8,93 -0,01 -0,11 9,67 8,93 - LU1340096590 - -
Class S2 USD - 10,66 -0,01 -0,09 11,23 10,66 - LU1992160157 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,74 0,00 0,00 10,41 9,74 - LU1083819141 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 9,74 -0,01 -0,10 10,41 9,74 - LU1121327164 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 12,62 -0,01 -0,08 13,29 12,62 - LU1093512371 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,62 -0,01 -0,09 12,29 11,62 - LU0278456909 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 11,54 -0,01 -0,09 12,17 11,54 - LU1136394076 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,66 -0,01 -0,12 9,41 8,66 - LU1165522480 - -
Class S4 Hedged EUR Vuotuinen 9,62 -0,01 -0,10 10,43 9,62 - LU1992161049 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,63 -0,01 -0,12 9,32 8,63 - LU1129992308 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,92 -0,01 -0,11 9,64 8,92 - LU1685502194 - -
Class X3 Hedged AUD Kuukausittain 10,21 -0,01 -0,10 10,94 10,21 - LU1003077820 - -
Class A4 USD Vuotuinen 9,87 0,00 0,00 10,59 9,87 - LU1153584997 - -
Class X2 Hedged CAD Ei ole 11,74 -0,01 -0,09 12,34 11,74 - LU1214678283 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 100,51 -0,07 -0,07 106,92 100,51 - LU1121320748 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,14 -0,01 -0,11 9,80 9,14 - LU1165522217 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit