Osakkeet

BGF World Healthscience Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 30.09.2020 USD 9 882,030
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 06.04.2001
Perustamispäivä 25.10.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Healthcare
Vertailuindeksi MSCI World Health Care Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU0827889485
Bloomberg-tunnus BGWHD2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B85H9Z9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDWUHC
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna. alkaen 01.09.2020 94,62
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä. alkaen 01.09.2020 Equity Sector Healthcare
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.09.2020 29.02.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Healthscience Fund, Class D2, alkaen 31.01.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 297 Sector Equity Healthcare.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2020
Nimi Painotus (%)
ABBOTT LABORATORIES 4,95
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,82
SANOFI SA 4,00
ROCHE HOLDING PAR AG 3,77
JOHNSON & JOHNSON 3,66
Nimi Painotus (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2,85
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,77
PFIZER INC 2,51
STRYKER CORP 2,08
AMGEN INC 2,02
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 52,06 0,11 0,21 54,43 40,19 - LU0827889485 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 195,00 0,00 0,00 1 224,00 859,00 - LU1948809360 - -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 11,01 0,00 0,00 11,33 8,70 - LU2112292763 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,80 0,00 0,00 11,06 9,90 - LU2178160680 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 190,19 -0,08 -0,04 194,72 136,00 - LU1061106388 - -
Class A2 USD Ei ole 55,23 -0,02 -0,04 56,54 39,52 - LU0122379950 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 12,73 -0,01 -0,08 13,04 9,18 - LU1822774284 - -
Class X2 USD Ei ole 66,93 -0,02 -0,03 68,43 47,45 - LU0462856898 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 18,87 -0,01 -0,05 19,32 13,56 - LU1057294990 - -
Class A4 USD Vuotuinen 10,43 0,00 0,00 10,67 7,46 - LU2112291526 - -
Class I2 EUR - 10,66 0,01 0,09 11,15 8,23 - LU1960219571 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 8,91 0,02 0,22 9,37 6,91 - LU2112291799 - -
Class I2 USD - 12,49 -0,01 -0,08 12,78 8,89 - LU1960219225 - -
Class D2 Hedged EUR - 10,79 0,00 0,00 11,05 9,90 - LU2168656341 - -
Class D4 USD Vuotuinen 13,88 -0,01 -0,07 14,21 9,91 - LU1728553774 - -
Class D2 USD Ei ole 60,89 -0,03 -0,05 62,31 43,41 - LU0329593007 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 18,69 -0,01 -0,05 19,13 13,45 - LU1023059063 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 157,23 -0,05 -0,03 160,73 111,34 - LU1254117382 - -
Class A2 EUR Ei ole 47,22 0,10 0,21 49,59 36,59 - LU0171307068 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Erin Xie
Erin Xie
Xiang Liu
Xiang Liu
Jeff Lee
Jeff Lee

Dokumentit

Dokumentit