Osakkeet

BGF World Mining Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 9 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) -24,8 -17,6 -37,9 83,5 20,7 -11,7 16,8 29,9 18,3
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -26,4 -11,6 -37,7 99,1 19,9 -8,2 23,1 29,8 15,1
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
9,57 19,27 11,77 3,32 3,43
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 1,39 15,88 12,02 4,75 4,76
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,09 1,70 5,42 -15,25 9,57 69,66 74,41 38,63 40,29
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -2,91 -0,30 1,04 -16,10 1,39 55,59 76,39 59,05 59,62
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

5,56 2,35 17,07 22,97 13,04
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

3,59 13,21 - 24,12 3,92

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 30.11.2022 USD 6 108 382 710
Perustamispäivä 11.10.2012
Rahaston perustaminen 21.03.1997
Sarjan valuutta GBP
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,31%
Kulusuhde 1,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Osingonjaon ajankohta Vuotuinen
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Sector Equity Natural Resources
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BWMD4RF
ISIN LU0827889725
SEDOL B8QWF11

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 56
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.10.2022 4,16
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 26,54%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 1,044
P/E-luku alkaen 31.10.2022 7,05
P/B-luku alkaen 31.10.2022 1,88

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 97,20
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 6,76
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 39,60
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Equity Sector Materials
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 101
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 500,60
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 96,00
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 28.02.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 26,93%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 3,62%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 96,60%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 3,35%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 24,87% ja öljyhiekat 3,62%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia ulkopuolisilta tiedon toimittajilta sekä sitoutumiseen liittyvistä sisäisistä kommenteista ja yritysvierailuilta sekä BlackRockin sijoitustenhoidon palautteesta. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Mining Fund, Class D4, alkaen 31.10.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 197 Sector Equity Natural Resources.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
GLENCORE PLC 9,92
BHP GROUP LTD 8,22
VALE SA 6,77
ANGLO AMERICAN PLC 4,84
FREEPORT-MCMORAN INC 4,81
Nimi Painotus (%)
FRANCO-NEVADA CORP 3,94
RIO TINTO PLC 3,70
TECK RESOURCES LTD 3,62
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,23
NUCOR CORPORATION 3,20
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Valitettavasti maat/alueet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D4 GBP Vuotuinen 47,69 0,87 1,86 30.11.2022 55,53 38,08 LU0827889725 -
Class I2 GBP - 60,91 1,12 1,87 30.11.2022 60,91 51,76 LU2527846245 -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 10,00 0,19 1,94 30.11.2022 12,28 7,58 LU0827890061 -
Class I4 GBP Vuotuinen 11,43 0,21 1,87 30.11.2022 11,43 9,71 LU2527846328 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 8,76 0,18 2,10 30.11.2022 10,98 6,74 LU0827889998 -
Class X10 USD - 9,92 0,17 1,74 30.11.2022 11,10 7,66 LU2471418983 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 5,46 0,12 2,25 30.11.2022 6,88 4,21 LU0326425278 -
Class I2 EUR Ei ole 70,41 1,18 1,70 30.11.2022 81,76 54,90 LU0368236583 -
Class D2 EUR Ei ole 70,33 1,18 1,71 30.11.2022 81,80 54,89 LU0252963383 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 8,93 0,18 2,06 30.11.2022 11,03 6,80 LU0827890228 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 6,31 0,13 2,10 30.11.2022 7,89 4,85 LU0485065857 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 5,66 0,12 2,17 30.11.2022 7,12 4,36 LU0368236740 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 5,70 0,11 1,97 30.11.2022 7,08 4,36 LU0330918003 -
Class D2 USD Ei ole 73,02 1,49 2,08 30.11.2022 88,95 55,25 LU0252968341 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 11,17 0,22 2,01 30.11.2022 13,79 8,51 LU0788109121 -
Class A10 USD Kuukausittain 11,53 0,17 1,50 30.11.2022 11,53 9,66 LU2533724279 -
Class A2 EUR Ei ole 62,00 1,04 1,71 30.11.2022 72,44 48,53 LU0172157280 -
Class A4 EUR Vuotuinen 56,42 0,94 1,69 30.11.2022 68,08 45,60 LU0408222593 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 37,03 0,76 2,10 30.11.2022 46,87 28,58 LU0827890145 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 4,89 0,10 2,09 30.11.2022 6,20 3,78 LU0326424115 -
Class A2 USD Ei ole 64,37 1,31 2,08 30.11.2022 78,80 48,84 LU0075056555 -
Class A4 GBP Vuotuinen 47,48 0,87 1,87 30.11.2022 55,05 37,69 LU0204068877 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 8,10 0,16 2,02 30.11.2022 10,21 6,26 LU0521028554 -
Class I2 USD Ei ole 73,10 1,48 2,07 30.11.2022 88,90 55,26 LU0368260294 -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,28 0,19 2,09 30.11.2022 11,45 7,05 LU0480534758 -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 12,01 0,24 2,04 30.11.2022 15,18 9,25 LU1023059493 -
Class X2 USD Ei ole 91,08 1,86 2,08 30.11.2022 110,04 68,59 LU0147406192 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Dokumentit

Dokumentit