Osakkeet

EWH

iShares MSCI Hong Kong ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Preemio/diskonttaus

  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

16,09 17,90 7,43 -21,47 36,53
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

16,62 18,43 8,01 -21,07 37,33
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
47,35 5,53 10,81 7,01 6,17
Markkinahinta (%)

alkaen 31.05.2021

45,71 5,50 10,74 6,93 6,16
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

48,03 6,08 11,36 7,58 7,29
Veron jälkeen ennen likvid. (%)

alkaen 31.05.2021

45,65 4,36 9,36 5,69 5,06
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)

alkaen 31.05.2021

27,80 3,67 7,80 4,89 4,52
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
14,23 3,03 6,70 19,33 47,35 17,53 67,09 96,84 352,89
Markkinahinta (%)

alkaen 31.05.2021

14,04 3,04 6,80 19,19 45,71 17,43 66,51 95,50 351,66
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.05.2021

14,39 2,94 6,72 19,55 48,03 19,39 71,26 107,63 489,50
Veron jälkeen ennen likvid. (%)

alkaen 31.05.2021

14,23 3,03 6,70 18,89 45,65 13,65 56,41 73,84 247,30
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)

alkaen 31.05.2021

8,42 1,80 3,97 11,41 27,80 11,41 45,56 61,22 205,25
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 1,76 35,59 -8,26 9,67 4,64
Markkinahinta (%) 1,30 36,44 -8,70 10,76 4,14
Vertailuarvo (%) 2,27 36,17 -7,83 10,34 5,18

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 11.06.2021 USD 1 144 514 819
Rahaston koko (miljoonaa) USD 1 144,515
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Perustamispäivä 12.03.1996
Omaisuuslaji Osakkeet
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi MSCI Hong Kong 25-50 NET Index
SFDR-luokitus Muu
Preemio/diskonttaus alkaen 11.06.2021 -0,18%
30 päivän keski- volyymi alkaen 11.06.2021 3 913 116,00
30 päivän keskimääräinen osto- ja myyntikurssien erotus alkaen 11.06.2021 0,04

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 11.06.2021 42 375 000
Sijoitusten lukumäärä alkaen 10.06.2021 37
Vertailuarvon taso alkaen 11.06.2021 USD 2 319,72
Nettovarat alkaen 11.06.2021 USD 1 144 514 818,91
Vertailuarvon tunnus -
Jaettu tuotto alkaen 28.05.2021 1,56
Tilivuoden päätös 31.08.2021
P/E-luku alkaen 10.06.2021 22,33
P/B-luku alkaen 10.06.2021 1,35

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.06.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.06.2021 6,89
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.06.2021 98,92
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.06.2021 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.06.2021 Equity Greater China
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.06.2021 356,64
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.06.2021 293
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.06.2021 30.04.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 10.06.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 10.06.2021 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 10.06.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 10.06.2021 2,62%
MSCI - siviiliaseet alkaen 10.06.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 10.06.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 10.06.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 10.06.2021 99,61%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 10.06.2021 0,39%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 5,99% ja öljyhiekat 3,91%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

alkaen 10.06.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 10.06.2021

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 10.06.2021

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NYSE Arca EWH USD 12.03.1996 - INH EWH - EWHiv.P US4642868719 - 1087221 - -
Bolsa Mexicana De Valores EWH MXN 30.06.2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange EWH CLP 17.11.2009 - - - - - - - - - -

Dokumentit

Dokumentit