Osakkeet

FM

iShares MSCI Frontier and Select EM ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 9 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 25,6 4,0 -15,3 3,5 33,7 -17,5 17,5 -1,3 22,6
Vertailuarvo (%) 25,9 5,0 -13,8 6,8 34,8 -17,0 18,8 1,9 25,2
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

26,70 -14,83 -20,21 39,19 14,61
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

26,45 -14,04 -19,15 42,99 17,52
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
14,61 8,37 6,55 - 6,54
Vertailuarvo (%) 17,52 10,75 8,11 - 8,17
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,56 -0,69 -3,56 -2,28 14,61 27,28 37,34 - 83,10
Vertailuarvo (%) -3,30 -0,19 -3,30 -1,19 17,52 35,85 47,66 - 111,76

Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sitä tule pitää ainoana harkittavana tekijänä tuotetta valittaessa. Sijoitusten arvo voi sekä laskea että nousta, eikä sijoittaja välttämättä saa sijoittamaansa summaa takaisin.

Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.
 
Lähde: BlackRock. Tuottotiedot perustuvat substanssiarvoon, ja ne on näytetty perusvaluutassa (kuten avaintiedoissa on esitetty) nettotulot uudelleen sijoitettuna, palkkiot vähennettynä. Välitys- tai transaktiopalkkiot käytössä.Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 01.07.2022 USD 354 068 570
Rahaston perustaminen 12.09.2012
Vaihto NYSE Arca
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index
Indeksin tunnus NR736471
SFDR-luokitus Muu
Osingonjaon ajankohta Puolivuosittain
Preemio/diskonttaus alkaen 01.07.2022 -0,40%
CUSIP 464286145

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.06.2022 176
Equity Beta (3y) alkaen 31.05.2022 0,78
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.05.2022 2,34
Vakiopoikkeama (3 v) alkaen 31.05.2022 17,68
P/E-luku alkaen 30.06.2022 8,97
P/B-luku alkaen 30.06.2022 1,57

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.06.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.06.2022 1,35%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.06.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.06.2022 0,04%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.06.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.06.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.06.2022 1,23%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.06.2022 99,76%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.06.2022 0,24%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,47% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Luokitukset

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Sektori Omaisuuslaji Markkina-arvo Painotus (%) Nimellisarvo Nimellisarvo CUSIP ISIN SEDOL Hinta Sijainti Kurssi Valuutta Vaihtosuhde holdings.all.accrualDate
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.06.2022

% markkina-arvosta

alkaen 30.06.2022

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
Allokaatiot saattavat muuttua.

Dokumentit

Dokumentit