Korko-sijoitukset

IGSB

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Preemio/diskonttaus

  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

1,25 0,39 4,35 1,89 7,23
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

1,61 0,76 4,47 1,93 7,61
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,23 4,46 2,99 2,26 2,99
Markkinahinta (%)

alkaen 31.03.2021

6,85 4,49 3,00 2,26 2,98
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

7,61 4,65 3,25 2,56 3,34
Veron jälkeen ennen likvid. (%)

alkaen 31.03.2021

6,25 3,34 2,04 1,53 2,08
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)

alkaen 31.03.2021

4,27 2,93 1,87 1,42 1,95
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,54 -0,30 -0,54 0,60 7,23 14,00 15,87 25,06 52,06
Markkinahinta (%)

alkaen 31.03.2021

-0,56 -0,19 -0,56 0,66 6,85 14,09 15,91 25,07 51,98
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2021

-0,62 - -0,62 0,58 7,61 14,60 17,33 28,79 59,72
Veron jälkeen ennen likvid. (%)

alkaen 31.03.2021

-0,68 -0,36 -0,68 0,16 6,25 10,35 10,64 16,34 34,05
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)

alkaen 31.03.2021

-0,32 -0,18 -0,32 0,36 4,27 9,06 9,72 15,13 31,55
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) 1,77 1,41 1,34 7,01 5,26
Markkinahinta (%) 1,78 1,29 1,28 7,05 5,39
Vertailuarvo (%) 2,11 1,66 1,57 7,15 5,71

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 14.04.2021 USD 24 882 301 019
Rahaston koko (miljoonaa) USD 24 882,301
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Perustamispäivä 05.01.2007
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index
Preemio/diskonttaus alkaen 13.04.2021 0,10%
30 päivän keski- volyymi alkaen 13.04.2021 4 510 103,00
30 päivän keskimääräinen osto- ja myyntikurssien erotus alkaen 13.04.2021 0,02

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 14.04.2021 455 000 000
Sijoitusten lukumäärä alkaen 13.04.2021 3105
Vertailuarvon taso alkaen 14.04.2021 USD 1 830,13
Nettovarat alkaen 14.04.2021 USD 24 882 301 018,84
Vertailuarvon tunnus -
Jaettu tuotto alkaen 13.04.2021 1,72
Painotettu keskim. YTM alkaen 13.04.2021 1,04
Painotettu keskim. kuponki alkaen 13.04.2021 3,16
Tilivuoden päätös -
Tehokas duraatio alkaen 13.04.2021 2,73
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 13.04.2021 2,94

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.04.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.04.2021 6,80
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.04.2021 92,23
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.04.2021 97,07
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.04.2021 Bond USD Medium Term
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.04.2021 239,21
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.04.2021 193
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.04.2021 28.02.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 13.04.2021 0,92%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 13.04.2021 2,46%
MSCI - ydinaseet alkaen 13.04.2021 0,67%
MSCI - lämpöhiili alkaen 13.04.2021 0,19%
MSCI - siviiliaseet alkaen 13.04.2021 0,12%
MSCI - öljyhiekka alkaen 13.04.2021 0,41%
MSCI - tupakka alkaen 13.04.2021 0,97%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 13.04.2021 96,87%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 13.04.2021 3,13%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,55% ja öljyhiekat 2,63%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

alkaen 13.04.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 13.04.2021
Liikkeellelaskija Painotus (%)
BANK OF AMERICA CORP 2,25
JPMORGAN CHASE & CO 1,95
MORGAN STANLEY 1,61
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,55
CITIGROUP INC 1,35
Liikkeellelaskija Painotus (%)
APPLE INC 1,11
WELLS FARGO & COMPANY 1,09
HSBC HOLDINGS PLC 0,96
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,95
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 0,91
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Sijainti Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 13.04.2021

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 13.04.2021

% markkina-arvosta

alkaen 13.04.2021

% markkina-arvosta

alkaen 13.04.2021

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NASDAQ IGSB USD 05.01.2007 - - CSJ CSJIV CSJiv.P US4642886463 - 2870615 - -
Bolsa Mexicana De Valores IGSB MXN 30.06.2009 - - - - - - - - - -

Dokumentit

Dokumentit