Osakkeet

BGF World Gold Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) -8,2 -48,1 -5,2 -21,9 50,9 2,7 -17,6 34,5 28,4 -10,6
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -15,4 -53,2 -15,2 -21,4 59,6 9,1 -11,3 41,2 23,2 -12,7
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-30,31 -5,74 -1,75 -7,00 3,62
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -26,46 -7,61 -0,08 -7,64 -1,11
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-30,22 2,32 -4,64 -30,60 -30,31 -16,24 -8,44 -51,63 169,20
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -29,78 -0,15 -7,22 -34,94 -26,46 -21,14 -0,41 -54,84 -26,62
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

-23,88 38,07 42,61 -23,61 -24,51
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

- - 48,13 -29,03 -21,88

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 30.11.2022 USD 3 950 113 159
Perustamispäivä 30.12.1994
Rahaston perustaminen 30.12.1994
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 FTSE Gold Mines Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 2,07%
Kulusuhde 1,75%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Sector Equity Precious Metals
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus MIGGMFI
ISIN LU0055631609
SEDOL 4940016

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 48
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 36,82%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 0,963
P/E-luku alkaen 31.10.2022 13,50
P/B-luku alkaen 31.10.2022 1,35

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 7,69%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 96,88%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 3,07%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessiin kuuluvien ideoinnin, yritystutkimuksen, salkun rakentamisen ja jatkuvan seurannan aikana. ESG-tiedot voidaan hankkia ulkopuolisilta tiedon toimittajilta sekä sitoutumiseen liittyvistä sisäisistä kommenteista ja yritysvierailuilta sekä BlackRockin sijoitustenhoidon palautteesta. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Gold Fund, Class A2, alkaen 31.10.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 240 Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
BARRICK GOLD CORP 7,66
FRANCO-NEVADA CORP 7,38
ENDEAVOUR MINING PLC 7,27
NEWMONT CORPORATION 6,29
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,05
Nimi Painotus (%)
NEWCREST MINING LTD 4,94
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,82
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,66
ALAMOS GOLD INC 4,37
GOLD FIELDS LTD 4,35
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Valitettavasti maat/alueet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 USD Ei ole 31,42 0,77 2,51 30.11.2022 42,92 24,67 LU0055631609 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 4,92 0,13 2,71 30.11.2022 6,86 3,88 LU0669555244 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 18,47 0,45 2,50 30.11.2022 25,94 14,61 LU0827889212 -
Class X2 EUR Ei ole 42,31 0,89 2,15 30.11.2022 54,88 35,58 LU0243984555 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 5,00 0,12 2,46 30.11.2022 7,02 3,96 LU0368236153 -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 5,67 0,13 2,35 30.11.2022 7,80 4,45 LU0827889303 -
Class I2 EUR Ei ole 34,46 0,72 2,13 30.11.2022 44,99 29,03 LU0368236070 -
Class D2 USD Ei ole 35,64 0,88 2,53 30.11.2022 48,45 27,95 LU0252968424 -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 8,88 0,21 2,42 30.11.2022 12,52 7,01 LU1023058768 -
Class D4 EUR Vuotuinen 32,07 0,68 2,17 30.11.2022 42,27 27,03 LU0827889139 -
Class A4 EUR Vuotuinen 30,26 0,63 2,13 30.11.2022 39,75 25,54 LU0408222320 -
Class A10 USD Kuukausittain 12,31 0,24 1,99 30.11.2022 12,45 10,00 LU2533724436 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 4,36 0,10 2,35 30.11.2022 6,17 3,46 LU0326422689 -
Class A4 USD Vuotuinen 31,42 0,77 2,51 30.11.2022 42,91 24,67 LU0724618789 -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 5,26 0,13 2,53 30.11.2022 7,27 4,13 LU0368265764 -
Class I2 USD Ei ole 35,78 0,88 2,52 30.11.2022 48,57 28,04 LU0368252358 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 4,52 0,11 2,49 30.11.2022 6,34 3,57 LU0521028471 -
Class X2 USD Ei ole 43,93 1,08 2,52 30.11.2022 59,26 34,37 LU0320298689 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 6,02 0,15 2,56 30.11.2022 8,29 4,73 LU0788108826 -
Class D2 EUR Ei ole 34,33 0,72 2,14 30.11.2022 44,88 28,93 LU0252963623 -
Class A2 EUR Ei ole 30,26 0,63 2,13 30.11.2022 39,76 25,54 LU0171305526 -
Class X10 USD - 8,64 0,19 2,25 30.11.2022 10,17 6,84 LU2471418710 -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 88,64 2,20 2,55 30.11.2022 121,20 69,70 LU1499592118 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 4,89 0,11 2,30 30.11.2022 6,89 3,88 LU0326423067 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokumentit

Dokumentit