-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

19,19 7,90 -15,20 6,99 -4,29
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

17,06 7,32 -7,40 10,13 -1,45
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-6,06 -3,48 1,39 -1,08 -0,52
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

-3,81 1,27 3,94 -0,64 -0,08
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-8,24 0,96 -2,07 -6,06 -10,08 7,13 -10,33 -5,40
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

-5,92 0,43 -1,92 -3,81 3,87 21,31 -6,22 -0,81

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty PLN:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.11.2020 USD 2 452,356
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 157
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Perustamispäivä 08.03.2010
Omaisuuslaji -
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,28%
ISIN LU0480535052
Bloomberg-tunnus BGEMA2P
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B602MQ7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ELMIPLUS
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus PLN 5000
Minimi lisäsijoitus PLN 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.10.2020 5,27%
Muokattu duraatio alkaen 30.10.2020 5,84
Tehokas duraatio alkaen 30.10.2020 5,75
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.10.2020 8,07
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 12,05
3 v beeta alkaen 31.10.2020 1,218
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 11,70
5 v beeta alkaen 31.10.2020 1,140
WAL huonoimpaan alkaen 30.10.2020 8,07

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 4,68
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 74,36
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 99,63
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 342,14
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 234
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 31.05.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 0,57%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,01%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 1,29%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 98,71%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,01%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,25
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,81
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,54
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,04
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,92
Nimi Painotus (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,80
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,69
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,66
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,57
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,93 -0,02 -0,20 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class I2 CHF - 23,78 -0,11 -0,46 26,06 20,62 - LU1781817694 - -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 6,52 -0,02 -0,31 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,51 -0,02 -0,31 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 6,50 -0,01 -0,15 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
Class I2 GBP - 19,67 -0,06 -0,30 20,55 17,54 - LU1741217027 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 7,80 -0,04 -0,51 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 8,90 -0,02 -0,22 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 3,12 -0,02 -0,64 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class D2 CHF Ei ole 23,71 -0,12 -0,50 26,02 20,58 - LU1065150267 - -
Class X2 AUD Ei ole 10,06 -0,07 -0,69 11,22 9,75 - LU1554267051 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 10,16 -0,02 -0,20 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class X2 GBP Ei ole 5,57 -0,02 -0,36 5,80 4,95 - LU1688375267 - -
Class I2 EUR Ei ole 21,98 -0,12 -0,54 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class A1 USD Päivittäinen 3,73 -0,01 -0,27 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,31 -0,02 -0,21 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
Class D2 USD Ei ole 26,17 -0,06 -0,23 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 7,57 -0,02 -0,26 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class A2 CHF Ei ole 22,21 -0,11 -0,49 24,47 19,35 - LU0938162186 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 7,78 -0,01 -0,13 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 8,46 -0,02 -0,24 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 12,57 -0,07 -0,55 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 29,17 -0,07 -0,24 31,15 24,14 - LU0388349754 - -
Class A4 USD Vuotuinen 15,02 -0,03 -0,20 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,16 -0,02 -0,24 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 14,59 -0,03 -0,21 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class A2 EUR Ei ole 20,53 -0,12 -0,58 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 8,27 -0,03 -0,36 9,01 7,56 - LU1694209807 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 3,15 -0,02 -0,63 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 8,03 -0,02 -0,25 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class D3 USD Kuukausittain 15,57 -0,03 -0,19 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
Class A3 USD Kuukausittain 3,76 -0,01 -0,27 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
Class D2 EUR Ei ole 21,92 -0,12 -0,54 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,60 -0,07 -0,55 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 89,98 -0,18 -0,20 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 13,04 -0,07 -0,53 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 7,39 -0,02 -0,27 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 8,83 -0,02 -0,23 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 6,15 -0,02 -0,32 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
Class I2 USD Ei ole 26,25 -0,06 -0,23 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class A2 USD Ei ole 24,52 -0,06 -0,24 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,50 -0,01 -0,13 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
Class D3 HKD Kuukausittain 120,67 -0,28 -0,23 128,86 99,87 - LU0827885061 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 6,15 -0,02 -0,32 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,50 0,02 0,21 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 10,34 -0,02 -0,19 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class X2 EUR Ei ole 6,23 -0,03 -0,48 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class X2 USD Ei ole 7,44 -0,01 -0,13 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 81,22 -0,19 -0,23 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
Class D4 USD Vuotuinen 15,05 -0,04 -0,27 16,17 12,70 - LU0827885228 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 7,40 -0,01 -0,13 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class A2 CZK Ei ole 537,84 -2,56 -0,47 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 7,99 -0,02 -0,25 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,11 -0,02 -0,25 8,90 6,84 - LU1408528724 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit