Osakkeet

BGF Global Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

5,76 3,25 -13,88 39,29 7,52
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

14,85 2,60 -11,26 54,60 7,28
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,48 6,96 5,93 6,52 6,76
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

-5,44 9,41 9,46 9,21 9,31
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,39 -4,00 -3,21 -1,48 22,38 33,36 88,08 95,50
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

-12,94 -8,00 -8,44 -5,44 30,98 57,10 141,27 148,91

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 16.05.2022 USD 1 003,237
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.04.2022 2,55
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 49
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 12.11.2010
Perustamispäivä 01.02.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Equity Income
Vertailuindeksi MSCI All Country World Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU0738911758
Bloomberg-tunnus BGEIA6U
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7MSHZ4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUEACWF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2022 17,96
3 v beeta alkaen 30.04.2022 0,830
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2022 15,67
5 v beeta alkaen 30.04.2022 0,818

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 AAA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 100,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 9,53
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 92,58
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Equity Global Income
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 485
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 06.05.2022 42,89
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 98,80
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 30.11.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.04.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.04.2022 2,38%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.04.2022 100,36%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.04.2022 0,03%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Equity Income Fund, Class A6, alkaen 30.04.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 980 Global Equity Income.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
SANOFI SA 3,62
MICROSOFT CORP 3,59
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,30
ASTRAZENECA PLC 3,20
RELX PLC 3,02
Nimi Painotus (%)
NOVO NORDISK CLASS B 3,02
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,74
HASBRO INC 2,71
M&T BANK CORP 2,69
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,54
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 USD Monthly Stable 14,51 0,03 0,21 16,80 14,21 - LU0738911758 - -
Class SR6 USD - 9,57 0,02 0,21 10,09 9,38 - LU2471417829 - -
Class SR2 USD - 9,57 0,02 0,21 10,09 9,38 - LU2471417662 - -
Class A6 Hedged CNY Monthly Stable 116,06 0,23 0,20 133,81 113,67 - LU1075907227 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 14,36 0,03 0,21 16,55 14,06 - LU0553294199 - -
Class D5G GBP Neljännesvuosittain 12,62 -0,04 -0,32 13,14 11,81 - LU0827881748 - -
Class A2 EUR Ei ole 19,34 -0,03 -0,15 20,48 17,63 - LU0880975056 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 17,19 0,03 0,17 19,89 16,84 - LU0827881409 - -
Class D2 USD Ei ole 21,93 0,04 0,18 25,13 21,48 - LU0545039975 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 19,21 0,04 0,21 22,08 18,82 - LU0827881581 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,67 0,01 0,12 10,02 8,49 - LU0827881318 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 21,70 0,04 0,18 24,91 21,25 - LU0827881151 - -
Class D5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 12,56 0,03 0,24 14,57 12,29 - LU0827881664 - -
Class D5G USD Neljännesvuosittain 15,44 0,04 0,26 17,75 15,12 - LU0827881235 - -
Class A2 USD Ei ole 20,13 0,04 0,20 23,13 19,72 - LU0545039389 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 14,01 -0,02 -0,14 14,83 13,04 - LU0739721834 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 16,00 0,03 0,19 18,56 15,67 - LU0625451603 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 16,25 -0,02 -0,12 17,18 15,01 - LU0938162426 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 20,19 0,03 0,15 23,24 19,78 - LU0654592483 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 15,32 0,03 0,20 17,65 15,00 - LU0862987244 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 10,76 0,02 0,19 12,48 10,54 - LU1529944511 - -
Class I2 USD Ei ole 15,06 0,03 0,20 17,24 14,75 - LU0545040395 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 12,10 0,03 0,25 13,98 11,84 - LU1115429885 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 11,22 0,02 0,18 13,03 10,99 - LU0949170772 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,21 0,02 0,18 13,04 10,98 - LU0949170699 - -
Class A5G GBP Neljännesvuosittain 11,72 -0,03 -0,26 12,23 11,05 - LU0557294096 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 117,60 0,20 0,17 136,43 115,15 - LU1023055079 - -
Class X2 USD Ei ole 24,68 0,05 0,20 28,16 24,17 - LU0545040635 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 17,89 0,04 0,22 20,61 17,52 - LU0661495795 - -
Class A5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 11,68 0,02 0,17 13,59 11,44 - LU0625451512 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 13,24 0,03 0,23 15,31 12,97 - LU0661504455 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 115,68 0,24 0,21 134,25 113,30 - LU1220226846 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 109,90 0,23 0,21 127,44 107,64 - LU1003077747 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Olivia Treharne
Olivia Treharne
Molly Greenen
Molly Greenen

Dokumentit

Dokumentit