Osakkeet

BSF European Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

4,29 3,86 4,20 0,60 9,73
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

-0,38 -0,35 -0,42 -0,47 -0,55
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
6,64 4,60 4,16 2,58 3,28
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

-0,54 -0,48 -0,43 -0,21 0,08
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-2,61 -0,68 2,25 6,64 14,45 22,62 29,05 52,53
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

-0,17 -0,04 -0,12 -0,54 -1,43 -2,15 -2,04 1,11

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.05.2022 EUR 1 526,640
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 111
Perusvaluutta Euro
Rahaston perustaminen 27.02.2009
Perustamispäivä 27.02.2009
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Equity Market Neutral EUR
Vertailuindeksi 3 Month EURIBOR Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,87%
ISIN LU0414668557
Bloomberg-tunnus BLEUAD4
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B595DS9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ECC0TR03
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2022 0,03
3 v beeta alkaen 30.04.2022 28,982
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2022 0,03
5 v beeta alkaen 30.04.2022 13,060

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF European Absolute Return Fund, Class A4, alkaen 30.04.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 186 Equity Market Neutral EUR.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
NOVO NORDISK A/S 3,61
LONZA GROUP AG 2,88
ROYAL UNIBREW A/S 2,82
RELX PLC 2,22
DSV A/S 2,21
Nimi Painotus (%)
LINDE PLC 2,13
LOREAL SA 2,09
TELEPERFORMANCE 2,03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,96
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 1,95
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 29.04.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 EUR Vuotuinen 147,93 -0,75 -0,50 157,23 142,39 - LU0414668557 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 166,60 -0,82 -0,49 175,83 158,21 - LU0802637750 - -
Class I2 EUR Ei ole 159,38 -0,80 -0,50 168,89 152,42 - LU0776931064 - -
Class X2 EUR - 102,79 -0,63 -0,61 109,73 96,60 - LU2231577342 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 153,05 -0,77 -0,50 162,37 146,72 - LU0827970921 - -
Class D2 USD - 102,46 -0,50 -0,49 108,24 97,30 - LU2213651438 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 149,83 -0,74 -0,49 159,24 144,06 - LU0748867792 - -
Class A2 EUR Ei ole 147,99 -0,74 -0,50 157,29 142,44 - LU0411704413 - -
Class D2 EUR Ei ole 155,73 -0,78 -0,50 165,20 149,27 - LU0414666189 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumentit

Dokumentit