Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.10.2021 USD 2 254,635
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 156
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 26.06.1997
Perustamispäivä 01.09.2008
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - Local Currency
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,78%
ISIN LU0383940458
Bloomberg-tunnus BGFLEMD
Kulusuhde 0,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3CPTC8
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.09.2021 6,24%
Muokattu duraatio alkaen 30.09.2021 3,28
Tehokas duraatio alkaen 30.09.2021 3,23
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.09.2021 7,10
WAL huonoimpaan alkaen 30.09.2021 7,10

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.09.2021 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.09.2021 4,33
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.09.2021 52,21
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.09.2021 99,43
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.09.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.09.2021 780,65
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.09.2021 249
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.09.2021 30.04.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,35
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
Nimi Painotus (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,59
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,52
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 25,79 -0,10 -0,39 27,61 24,84 - LU0383940458 - -
Class SR3 USD Kuukausittain 9,67 -0,03 -0,31 10,40 9,57 - LU2319963620 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 8,29 -0,03 -0,36 8,92 8,04 - LU0358998713 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 8,75 -0,03 -0,34 9,74 8,66 - LU1495982867 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 7,35 -0,03 -0,41 7,97 7,19 - LU0359002093 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 10,03 -0,04 -0,40 10,70 9,64 - LU1505939139 - -
Class A2 CHF Ei ole 22,24 -0,09 -0,40 22,87 21,33 - LU0938162186 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 8,66 -0,03 -0,35 9,37 8,45 - LU1688375184 - -
Class SR2 USD - 9,89 -0,04 -0,40 10,45 9,79 - LU2319963547 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 3,04 -0,01 -0,33 3,19 3,02 - LU0278461065 - -
Class I3 Hedged GBP Kuukausittain 6,13 -0,02 -0,33 6,81 6,06 - LU0995336418 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 6,10 -0,03 -0,49 6,79 6,04 - LU0995345831 - -
Class X2 AUD Ei ole 9,96 -0,02 -0,20 10,36 9,50 - LU1554267051 - -
Class X2 GBP Ei ole 5,37 -0,01 -0,19 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class D2 CHF Ei ole 23,84 -0,11 -0,46 24,48 22,76 - LU1065150267 - -
Class I2 EUR Ei ole 22,33 -0,09 -0,40 22,68 21,31 - LU1559746307 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 6,09 -0,02 -0,33 6,80 6,03 - LU1133072774 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 7,54 -0,03 -0,40 7,95 7,47 - LU0995350831 - -
Class SR3 Hedged GBP Kuukausittain 9,64 -0,04 -0,41 10,39 9,54 - LU2319963463 - -
Class A1 USD Päivittäinen 3,52 -0,02 -0,56 3,92 3,49 - LU0278477574 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,83 -0,04 -0,41 10,43 9,73 - LU2319963380 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 7,58 -0,03 -0,39 8,18 7,38 - LU0622213642 - -
Class A2 EUR Ei ole 20,74 -0,09 -0,43 21,15 19,92 - LU0278457204 - -
Class A4 USD Vuotuinen 14,12 -0,05 -0,35 15,83 13,97 - LU0548402170 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 87,57 -0,33 -0,38 94,63 85,50 - LU1715605868 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 3,06 -0,01 -0,33 3,21 3,04 - LU0278457469 - -
Class I2 CHF - 23,94 -0,11 -0,46 24,58 22,82 - LU1781817694 - -
Class I2 GBP - 18,87 -0,03 -0,16 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 12,17 -0,05 -0,41 12,95 12,06 - LU0478974834 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 12,66 -0,05 -0,39 13,29 12,58 - LU0827884924 - -
Class A3 USD Kuukausittain 3,55 -0,01 -0,28 3,94 3,51 - LU0278470132 - -
Class A2 USD Ei ole 24,06 -0,09 -0,37 25,85 23,28 - LU0278470058 - -
Class D5 GBP Neljännesvuosittain 7,56 -0,01 -0,13 8,60 7,56 - LU1694209807 - -
Class A6 USD Kuukausittain 7,59 -0,03 -0,39 8,52 7,51 - LU1408528211 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 6,85 -0,03 -0,44 7,71 6,78 - LU1676225185 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 27,61 -0,11 -0,40 30,55 27,36 - LU0388349754 - -
Class D3 Hedged AUD Kuukausittain 5,78 -0,02 -0,34 6,43 5,72 - LU0827884841 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 7,84 -0,03 -0,38 8,45 7,62 - LU0473186707 - -
Class D3 USD Kuukausittain 14,68 -0,06 -0,41 16,30 14,53 - LU0523291242 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 14,32 -0,05 -0,35 15,36 13,85 - LU0827885491 - -
Class D2 EUR Ei ole 22,24 -0,09 -0,40 22,61 21,25 - LU0329592702 - -
Class I2 USD Ei ole 25,90 -0,10 -0,38 27,69 24,90 - LU0520955575 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,66 -0,04 -0,41 10,46 9,42 - LU0480535052 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 6,93 -0,03 -0,43 7,81 6,86 - LU1408528302 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 12,19 -0,05 -0,41 13,00 12,08 - LU0827885145 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 8,69 -0,03 -0,34 9,31 8,38 - LU0827884767 - -
Class D4 USD Vuotuinen 14,14 -0,05 -0,35 15,88 14,00 - LU0827885228 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 5,78 -0,02 -0,34 6,43 5,72 - LU0575500318 - -
Class X2 USD Ei ole 7,37 -0,03 -0,41 7,85 7,05 - LU0344905624 - -
Class D3 HKD Kuukausittain 114,20 -0,44 -0,38 126,36 113,13 - LU0827885061 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 10,11 -0,04 -0,39 10,90 9,81 - LU0827884684 - -
Class X2 EUR Ei ole 6,35 -0,03 -0,47 6,43 6,03 - LU0531082021 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 7,41 -0,03 -0,40 8,33 7,33 - LU1408528641 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 8,87 -0,04 -0,45 9,92 8,78 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 75,34 -0,29 -0,38 84,76 74,58 - LU1408528484 - -
Class A2 CZK Ei ole 528,13 -0,80 -0,15 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 7,59 -0,03 -0,39 8,46 7,51 - LU1408528724 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 7,16 -0,03 -0,42 7,78 7,03 - LU0623004180 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit