Korko-sijoitukset

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

1,22 -2,10 -1,48 1,94 1,54
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,54 0,65 0,21 - 0,50
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,11 0,44 -0,35 1,54 1,98 1,05 - 4,76

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.10.2021 EUR 166,210
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.09.2021 797
Perusvaluutta Euro
Rahaston perustaminen 25.05.2012
Perustamispäivä 25.05.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,33%
ISIN LU0783530669
Bloomberg-tunnus BRGARA2
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B4MWFM8
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.09.2021 1,40%
Muokattu duraatio alkaen 30.09.2021 -0,82
Tehokas duraatio alkaen 30.09.2021 -1,21
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.09.2021 6,39
WAL huonoimpaan alkaen 30.09.2021 6,39

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tiedot voidaan hankkia sisäisesti, yhteistyössä BlackRockin sijoitustenhoitotiimin kanssa sitoutettaessa liikkeeseenlaskijoita merkittäviin ympäristöä, yhteiskuntaa tai hallintoa koskeviin aiheisiin tai kolmansien osapuolten toimittajilta. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun riskiarvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2021
Nimi Painotus (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 9,62
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,45
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,84
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,28
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,07
Nimi Painotus (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 1,07
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 0,90
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 0,76
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0,71
HFHL_20-2 B RegS 0,65
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 103,00 -0,34 -0,33 105,86 103,00 - LU0783530669 - -
Class I2 EUR Ei ole 104,40 -0,35 -0,33 106,90 104,00 - LU1129992563 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 1 009,56 -3,31 -0,33 1 035,60 1 009,56 - LU0884611699 - -
Class D2 EUR Ei ole 107,79 -0,36 -0,33 110,48 107,58 - LU0802639707 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 100,16 -0,31 -0,31 103,21 100,16 - LU1311313644 - -
Class I2 Hedged GBP - 105,04 -0,35 -0,33 107,28 104,05 - LU1834329234 - -
Class D4 Hedged GBP - 97,79 -0,32 -0,33 100,23 97,79 - LU2331123641 - -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 1 041,96 -3,41 -0,33 1 065,38 1 034,94 - LU1129992647 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 112,49 -0,38 -0,34 115,19 111,94 - LU0972010309 - -
Class X2 EUR Ei ole 115,73 -0,38 -0,33 118,26 114,71 - LU0783530743 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Dokumentit

Dokumentit