Korko-sijoitukset

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 10,3 2,1 13,1 1,6 3,3 0,0 0,9 6,7 4,9 -3,6
Vertailuarvo (%) 10,7 2,2 13,2 1,7 3,2 0,2 0,9 6,7 5,0 -3,5
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

3,06 1,95 4,47 2,01 -6,41
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

3,13 1,96 4,38 2,29 -6,39
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,65 -2,34 -0,44 2,22 3,32
Vertailuarvo (%) -10,61 -2,26 -0,37 2,31 3,45
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-10,66 -1,98 -7,84 -12,08 -10,65 -6,86 -2,20 24,53 95,60
Vertailuarvo (%) -10,54 -1,84 -7,84 -12,02 -10,61 -6,62 -1,85 25,64 100,77

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 30.06.2022 EUR 594 596 360
Rahaston nettovarat alkaen 30.06.2022 EUR 2 987 656 321
Perustamispäivä 06.11.2001
Rahaston perustaminen 25.11.2016
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vertailuindeksi FTSE EMU Government Bond Index
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,13%
Kulusuhde 0,10%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 250000
Minimi lisäsijoitus EUR 50000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka EUR Government Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BARGVBD
ISIN IE0031080868
SEDOL 3108086

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 354
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.05.2022 5,25%
3 v beeta alkaen 31.05.2022 0,984
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.05.2022 1,53
Muokattu duraatio alkaen 31.05.2022 7,76
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.05.2022 1,53%
Tehokas duraatio alkaen 31.05.2022 7,82
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.05.2022 9,38
WAL huonoimpaan alkaen 31.05.2022 9,38

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 06.05.2022 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 06.05.2022 100,00
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 06.05.2022 5,75
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 06.05.2022 30,64
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 06.05.2022 Bond EMU Government
Vertaisryhmän rahastot alkaen 06.05.2022 173
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 06.05.2022 0,00
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 06.05.2022 31.12.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Euro Government Bond Index Fund (IE), Inst, alkaen 31.05.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 578 EUR Government Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,78
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,74
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Inst EUR Ei ole 21,61 0,16 0,73 30.06.2022 25,37 20,92 IE0031080868 -
Class Flexible Hedged SEK - 8,71 0,07 0,76 30.06.2022 10,17 8,42 IE00BD0DT800 -
Flex EUR Ei ole 22,25 0,16 0,73 30.06.2022 26,10 21,54 IE0031080751 -
Class D EUR Ei ole 9,70 0,07 0,73 30.06.2022 11,39 9,39 IE00BD0NC037 -
Inst EUR Vuotuinen 8,56 0,06 0,73 30.06.2022 10,16 8,29 IE00B1N7ZB00 -
Class Flexible Hedged GBP - 9,46 0,07 0,76 30.06.2022 11,12 9,15 IE00BYWHDP26 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner

Dokumentit

Dokumentit