Osakkeet

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

3,88 0,09 -3,74 -1,57 -1,91
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-3,39 -2,33 -0,78 - 1,32
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,85 0,61 1,34 -3,39 -6,83 -3,84 - 12,67

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SEK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.05.2021 USD 659,925
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä 3741
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 17.02.2012
Perustamispäivä 05.04.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Equity Market Neutral Other
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,07%
ISIN LU0765562458
Bloomberg-tunnus BSADA2S
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B7MM8R5
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus SEK 5000
Minimi lisäsijoitus SEK 1000
Tulojen käyttö Karttuva

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheissa. Tähän voi sisältyä olennaista sisäistä ESG-tutkimusta, joka yhdessä useiden muiden tutkimusnäkemysten kanssa vaikuttaa aktiivisen salkun painotukseen suhteessa vertailuindeksiin (tai soveltuvilta osin painotukseen, jolla pyritään saavuttamaan absoluuttista tuottoa). Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2021
Nimi Painotus (%)
EMCOR GROUP INC 1,57
STIFEL FINANCIAL CORP 1,45
MAXIMUS INC 1,37
COLGATE-PALMOLIVE CO 1,36
EVERSOURCE ENERGY 1,29
Nimi Painotus (%)
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 1,19
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 1,19
FRANKLIN ELECTRIC CO INC 1,19
SILICON LABORATORIES INC. 1,18
PEPSICO INC 1,15
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.04.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged SEK Ei ole 121,11 0,10 0,08 126,79 114,87 - LU0765562458 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 109,70 0,09 0,08 114,09 103,93 - LU1246651910 - -
Class A2 EUR - 92,18 -0,25 -0,27 107,22 86,91 - LU1991022069 - -
Class X2 USD Ei ole 162,04 0,15 0,09 166,36 153,06 - LU0849781678 - -
Class D2 USD Ei ole 113,95 0,10 0,09 118,27 107,88 - LU1238068321 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 118,78 0,09 0,08 124,76 112,74 - LU0725892466 - -
Class A2 AUD Ei ole 171,44 0,23 0,13 215,04 159,19 - LU0840974975 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 123,09 0,10 0,08 128,79 116,74 - LU0725892383 - -
Class A2 GBP Ei ole 148,75 0,20 0,13 178,15 141,28 - LU0784324112 - -
Class I2 USD Ei ole 108,39 0,10 0,09 112,16 102,57 - LU1653088168 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 100,73 0,08 0,08 105,14 95,48 - LU1323999489 - -
Class A2 USD Ei ole 132,29 0,11 0,08 137,89 125,36 - LU0725887540 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 99,51 0,09 0,09 104,37 94,39 - LU1238068594 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 727,79 8,33 0,09 10 112,01 9 210,48 - LU1791183780 - -
Class I2 Hedged SEK - 93,54 0,08 0,09 97,28 88,60 - LU1873114208 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumentit

Dokumentit