Skip to content

Osakkeet

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.
Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 18.10.2019 EUR 118 267 784
Rahaston nettovarat alkaen 18.10.2019 USD 10 818 987 869
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 26.09.2008
Perustamispäivä 30.04.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,06%
ISIN IE00B3D07Q21
Bloomberg-tunnus BGIEFDE
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3D07Q2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, alkaen 30.09.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 2149 Global Emerging Markets Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,48
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,44
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,03
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,65
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,36
Nimi Painotus (%)
NASPERS LTD 1,24
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,19
CHINA MOBILE LTD 0,94
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,85
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,85
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex EUR Neljännesvuosittain 12,42 -0,08 -0,61 13,17 11,10 12,39 IE00B3D07Q21 12,45 -
Flex USD Ei ole 16,08 -0,07 -0,40 16,92 14,31 16,04 IE00B3D07N99 16,11 -
Class D USD Ei ole 10,89 -0,04 -0,41 11,46 9,70 10,86 IE00BYWYC907 10,91 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 11,90 -0,07 -0,62 12,61 10,63 11,87 IE00B3D07J53 11,92 -
Flex GBP Ei ole 26,27 -0,23 -0,87 28,27 23,55 26,21 IE00B3D07P14 26,32 -
Flex EUR Ei ole 15,97 -0,10 -0,61 16,62 13,89 15,93 IE00B3D07M82 16,00 -
Class D EUR Ei ole 10,62 -0,07 -0,62 11,06 9,26 10,60 IE00BYWYCC39 10,64 -
Inst GBP Ei ole 22,38 -0,20 -0,86 24,10 20,11 22,33 IE00B3D07H30 22,43 -
Inst USD Ei ole 14,27 -0,06 -0,41 15,03 12,72 14,23 IE00B3D07G23 14,30 -
Inst USD Neljännesvuosittain 10,06 -0,04 -0,41 10,78 9,19 10,04 IE00B3D07K68 10,08 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Inst EUR Ei ole 20,38 -0,13 -0,62 21,23 17,77 20,33 IE00B3D07F16 20,42 -
Inst GBP Neljännesvuosittain 14,32 -0,12 -0,86 15,61 13,18 14,29 IE00B3D07L75 14,35 -
Flex GBP Neljännesvuosittain 12,36 -0,11 -0,86 13,47 11,38 12,33 IE00B3D07S45 12,39 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit