Osakkeet

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.
Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 31.07.2020 EUR 582 465 293
Rahaston nettovarat alkaen 31.07.2020 USD 11 720 065 667
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 26.09.2008
Perustamispäivä 01.06.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,06%
ISIN IE00B3D07M82
Bloomberg-tunnus BGIEFAE
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3D07M8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna. alkaen 09.07.2020 33,58
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä. alkaen 09.07.2020 Equity Emerging Mkts Global
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 09.07.2020 31.01.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, alkaen 31.07.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 2235 Global Emerging Markets Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.06.2020
Nimi Painotus (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 7,01
TENCENT HOLDINGS LTD 6,38
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,52
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,63
NASPERS LIMITED N LTD 1,40
Nimi Painotus (%)
MEITUAN DIANPING 1,36
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,34
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,03
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,88
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,80
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex EUR Ei ole 16,15 -0,09 -0,57 18,03 12,32 16,11 IE00B3D07M82 16,18 -
Flex USD Ei ole 17,26 -0,05 -0,31 18,09 11,98 17,22 IE00B3D07N99 17,30 -
Flex GBP Ei ole 27,71 -0,27 -0,95 29,30 21,89 27,64 IE00B3D07P14 27,77 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 12,39 -0,07 -0,57 13,98 9,51 12,36 IE00B3D07Q21 12,42 -
Class D USD Ei ole 11,68 -0,04 -0,31 12,24 8,11 11,65 IE00BYWYC907 11,70 -
Class D EUR Ei ole 10,73 -0,06 -0,57 11,99 8,19 10,70 IE00BYWYCC39 10,75 -
Inst GBP Neljännesvuosittain 14,91 -0,14 -0,95 15,91 11,84 14,87 IE00B3D07L75 14,94 -
Inst GBP Ei ole 23,57 -0,23 -0,95 24,94 18,63 23,51 IE00B3D07H30 23,61 -
Flex GBP Neljännesvuosittain 12,87 -0,12 -0,95 13,73 10,22 12,84 IE00B3D07S45 12,90 -
Inst USD Neljännesvuosittain 10,66 -0,03 -0,31 11,27 7,44 10,63 IE00B3D07K68 10,68 -
Inst USD Ei ole 15,28 -0,05 -0,31 16,04 10,62 15,24 IE00B3D07G23 15,31 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 11,87 -0,07 -0,57 13,38 9,11 11,84 IE00B3D07J53 11,89 -
Inst EUR Ei ole 20,57 -0,12 -0,57 23,00 15,70 20,52 IE00B3D07F16 20,61 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit