Osakkeet

BGF US Flexible Equity Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 10,2 32,8 12,0 -1,4 8,4 24,6 -8,9 26,6 17,3 24,0
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 (%) 16,4 33,1 13,2 0,9 12,1 21,7 -4,8 31,4 21,0 26,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,27 9,48 8,36 10,92 8,27
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 (%) -16,38 9,99 10,19 12,66 9,95
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-15,05 6,50 -5,63 -8,64 -12,27 31,21 49,37 181,98 389,80
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 (%) -18,54 8,02 -5,74 -5,73 -16,38 33,05 62,47 229,37 566,88
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

16,79 -2,15 12,38 32,30 -14,88
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

17,76 3,87 16,01 30,96 -17,22

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 01.12.2022 USD 1 372 904 884
Perustamispäivä 31.10.2002
Rahaston perustaminen 31.10.2002
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Tavoitevertailuarvon indeksi 1 Russell 1000 Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,81%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus MLFLEUA
ISIN LU0154236417
SEDOL 7454224

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 56
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 20,70%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 0,937
P/E-luku alkaen 31.10.2022 16,98
P/B-luku alkaen 31.10.2022 2,89

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AAA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 99,87
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 9,10
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 81,91
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Equity US
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 3 477
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 65,59
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 99,36
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 99,84%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 0,12%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 3,37%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja integroi ESG-kriteerit seulonnassa, yritystutkimuksessa ja salkun rakentamisessa käytettäviin työkaluihin. Tiedot voivat sisältää tietoja useilta kolmansien osapuolten ESG-tietojen toimittajilta, BlackRockin sisäistä pisteytystä, sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. ESG-kriteerit huomioidaan muihin tietoihin yhdistettyinä. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Flexible Equity Fund, Class A2, alkaen 31.10.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1576 US Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
MICROSOFT CORPORATION 5,47
APPLE INC 4,05
AMAZON.COM INC 4,03
ALPHABET INC 3,98
CORTEVA INC 3,31
Nimi Painotus (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,06
VISA INC 2,72
BERKSHIRE HATHAWAY INC 2,61
COMCAST CORPORATION 2,55
ROSS STORES INC 2,27
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 USD Ei ole 51,93 1,61 3,20 01.12.2022 58,21 45,03 LU0154236417 -
Class X2 Hedged EUR - 14,71 0,44 3,08 01.12.2022 16,76 12,80 LU2004776428 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 14,09 0,41 3,00 01.12.2022 16,17 12,28 LU0368235262 -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 233,73 7,01 3,09 01.12.2022 262,55 203,30 LU1333800271 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 31,25 0,92 3,03 01.12.2022 36,19 27,27 LU0408222163 -
Class I2 USD Ei ole 35,37 1,10 3,21 01.12.2022 39,28 30,62 LU0368250220 -
Class A4 EUR Vuotuinen 49,35 0,87 1,79 01.12.2022 53,27 44,61 LU0408221942 -
Class A4 GBP Vuotuinen 42,22 0,32 0,76 01.12.2022 45,09 38,33 LU0204065857 -
Class I2 EUR Ei ole 33,59 0,59 1,79 01.12.2022 36,16 30,23 LU0368235189 -
Class D2 EUR Ei ole 55,96 0,98 1,78 01.12.2022 60,27 50,42 LU0252963979 -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 414,00 42,00 3,06 01.12.2022 1 625,00 1 234,00 LU1948809287 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 35,33 1,05 3,06 01.12.2022 40,62 30,79 LU0252964357 -
Class X2 USD Ei ole 68,71 2,14 3,21 01.12.2022 75,80 59,44 LU0154237142 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 31,16 0,92 3,04 01.12.2022 36,08 27,18 LU0200684693 -
Class D2 USD Ei ole 58,92 1,84 3,22 01.12.2022 65,59 51,03 LU0252969232 -
Class A2 EUR Ei ole 49,33 0,87 1,80 01.12.2022 53,25 44,59 LU0171296865 -
Class D4 EUR Vuotuinen 52,21 0,91 1,77 01.12.2022 56,24 47,04 LU0827887513 -
Class D4 GBP Vuotuinen 44,67 0,34 0,77 01.12.2022 47,61 40,42 LU0827887430 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit