Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

9,05 5,56 3,50 7,77 7,65
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,85 6,53 6,49 - 5,60
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
6,72 0,99 1,64 7,85 20,91 36,96 - 62,99

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.11.2020 RMB 27 956,445
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 622
Perusvaluutta CNH
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Perustamispäivä 11.11.2011
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka China Bond
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,00%
ISIN LU0679940949
Bloomberg-tunnus BGRBA2C
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B763XD5
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.10.2020 5,16%
Muokattu duraatio alkaen 30.10.2020 3,98
Tehokas duraatio alkaen 30.10.2020 3,36
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.10.2020 4,46
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2019 1,00
3 v beeta alkaen 31.10.2020 4,053
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2019 2,25
5 v beeta alkaen 31.10.2020 0,701
WAL huonoimpaan alkaen 30.10.2020 4,46

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,63%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 47,17%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 52,83%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,72% ja öljyhiekat 0,74%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF China Bond Fund, Class A2, alkaen 31.10.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 119 China Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10/2023 1,20
CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049 1,15
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,05
GUANGXI FINANCIAL INVESTMENT GROUP RegS 5.75 01/23/2021 0,97
OVERSEAS CHINESE TOWN (ASIA) HOLDI RegS 4.5 12/31/2049 0,90
Nimi Painotus (%)
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 0,87
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/2029 0,84
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.39 03/16/2050 0,73
SUNRISE (CAYMAN) LTD RegS 5.25 03/11/2024 0,73
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3.35 12/31/2049 0,72
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 CNH Ei ole 103,98 -0,02 -0,02 104,20 92,99 - LU0679940949 - -
Class D6 Hedged USD Kuukausittain 10,04 0,00 0,00 10,06 10,00 - LU2243824054 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,31 0,00 0,00 10,34 9,38 - LU2112292417 - -
Class I6 CNH Kuukausittain 104,96 -0,02 -0,02 105,38 97,23 - LU1940842344 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,89 -0,03 -0,27 10,95 9,29 - LU1648248299 - -
Class A2 USD Ei ole 15,78 -0,04 -0,25 15,86 13,08 - LU0679941327 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 10,10 0,00 0,00 10,32 9,38 - LU2112291872 - -
Class A3 CNH Kuukausittain 73,99 -0,01 -0,01 74,13 68,07 - LU0679941160 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 10,42 0,00 0,00 10,45 9,42 - LU2112292250 - -
Class D2 USD Ei ole 15,80 -0,04 -0,25 15,89 13,07 - LU0719319435 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,32 0,00 0,00 10,35 9,38 - LU2112292094 - -
Class X2 Hedged USD - 10,68 0,00 0,00 10,71 9,62 - LU2092937064 - -
Class D2 CNH Ei ole 104,15 -0,01 -0,01 104,34 92,91 - LU0827885731 - -
Class A3 USD Kuukausittain 11,23 -0,03 -0,27 11,29 9,57 - LU0679941673 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,09 0,00 0,00 10,31 9,38 - LU2112292177 - -
Class I2 USD Ei ole 19,85 -0,06 -0,30 19,96 16,40 - LU1588882974 - -
Class I2 Hedged USD - 10,43 0,00 0,00 10,46 9,42 - LU2112291955 - -
Class D3 USD Kuukausittain 11,28 -0,03 -0,27 11,34 9,62 - LU0683067952 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 10,63 -0,01 -0,09 10,66 9,64 - LU2070343392 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 87,02 -0,23 -0,26 87,49 74,25 - LU0690034276 - -
Class A6 Hedged NZD Kuukausittain 9,98 0,00 0,00 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 10,06 0,00 0,00 10,25 9,52 - LU1852331039 - -
Class D6 CNH Kuukausittain 100,53 -0,01 -0,01 100,71 99,74 - LU2243823916 - -
Class I2 EUR - 16,74 -0,04 -0,24 16,84 15,10 - LU2011139461 - -
Class A2 CHF Ei ole 14,39 -0,02 -0,14 14,45 12,71 - LU0969580058 - -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 10,21 0,00 0,00 10,33 9,64 - LU1847653141 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,99 0,00 0,00 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,94 0,00 0,00 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,65 0,00 0,00 9,87 9,17 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 100,31 -0,02 -0,02 101,43 94,46 - LU1963769176 - -
Class I6 USD Hedged USD Kuukausittain 10,56 0,00 0,00 10,65 9,84 - LU2134542930 - -
Class X2 USD - 12,43 -0,04 -0,32 12,50 10,24 - LU1733225855 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,17 0,00 0,00 10,32 9,60 - LU1847653497 - -
Class A6 CNH Kuukausittain 105,51 -0,02 -0,02 106,12 98,27 - LU1852330734 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumentit

Dokumentit