Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
31.03.2015
Saakka
31.03.2016
Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.03.2020

4,95 6,44 6,87 6,46 4,62

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 05.06.2020 RMB 4 691,804
Perusvaluutta CNH
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Perustamispäivä 11.11.2011
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka RMB Bond
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,02%
ISIN LU0679940949
Bloomberg-tunnus BGRBA2C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B763XD5
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2019 1,00
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.09.2019 2,25
5 v beeta alkaen 31.05.2020 0,871

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.


Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF China Bond Fund, Class A2, alkaen 31.05.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 123 RMB Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.05.2020
Nimi Painotus (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 07/06/2028 1,71
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.95 02/26/2031 1,41
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,34
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 3.5 07/27/2020 1,21
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 1,18
Nimi Painotus (%)
CHINA RESOURCES LAND LTD MTN RegS 3.75 12/31/2049 1,11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.39 03/16/2050 1,10
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4.875 05/17/2042 1,01
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 0,98
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 0,97
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 CNH Ei ole 98,94 -0,41 -0,41 99,37 92,99 - LU0679940949 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,96 -0,04 -0,40 10,04 9,38 - LU2112292177 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,10 0,01 0,10 10,52 9,57 - LU0679941673 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 78,29 0,13 0,17 81,86 74,25 - LU0690034276 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 10,23 -0,05 -0,49 10,28 9,64 - LU2070343392 - -
Class I2 Hedged USD - 10,02 -0,04 -0,40 10,06 9,42 - LU2112291955 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 10,01 -0,04 -0,40 10,05 9,42 - LU2112292250 - -
Class X2 Hedged USD - 10,23 -0,04 -0,39 10,28 9,62 - LU2092937064 - -
Class I2 USD Ei ole 17,53 0,02 0,11 17,91 16,40 - LU1588882974 - -
Class I6 CNH Kuukausittain 102,07 -0,42 -0,41 104,08 97,23 - LU1940842344 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,96 -0,04 -0,40 10,04 9,38 - LU2112292094 - -
Class A3 CNH Kuukausittain 71,56 -0,29 -0,40 72,79 68,07 - LU0679941160 - -
Class I3 USD Kuukausittain 9,80 0,01 0,10 10,21 9,29 - LU1648248299 - -
Class I4 Hedged GBP - 9,96 -0,05 -0,50 10,04 9,38 - LU2112291872 - -
Class D2 CNH Ei ole 98,93 -0,41 -0,41 99,36 92,91 - LU0827885731 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,95 -0,04 -0,40 10,04 9,38 - LU2112292417 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,15 0,02 0,20 10,57 9,62 - LU0683067952 - -
Class A2 USD Ei ole 13,97 0,03 0,22 14,29 13,08 - LU0679941327 - -
Class A2 CHF Ei ole 13,47 0,11 0,82 13,86 12,71 - LU0969580058 - -
Class D2 USD Ei ole 13,97 0,03 0,22 14,27 13,07 - LU0719319435 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,85 -0,04 -0,40 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,81 -0,04 -0,41 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
Class AI2 EUR - 9,87 0,00 0,00 10,18 9,60 - LU2131808516 - -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 10,08 -0,04 -0,40 10,35 9,64 - LU1847653141 - -
Class A6 Hedged NZD Kuukausittain 9,84 -0,04 -0,40 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
Class I6 USD Hedged USD Kuukausittain 10,41 0,00 0,00 10,43 9,84 - LU2134542930 - -
Class X2 USD - 10,96 0,02 0,18 11,19 10,24 - LU1733225855 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,04 -0,05 -0,50 10,36 9,60 - LU1847653497 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 9,94 -0,05 -0,50 10,33 9,52 - LU1852331039 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,57 -0,04 -0,42 10,05 9,17 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 98,89 -0,42 -0,42 101,39 94,46 - LU1963769176 - -
Class I2 EUR - 15,52 -0,01 -0,06 16,36 14,86 - LU2011139461 - -
Class AI2 EUR - 10,32 -0,05 -0,48 10,37 9,89 - LU2131808789 - -
Class A6 CNH Kuukausittain 103,38 -0,02 -0,02 105,27 98,27 - LU1852330734 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumentit

Dokumentit