Osakkeet

BGF US Basic Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

32,57 4,11 14,45 3,11 -13,58
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

35,49 11,46 12,61 10,06 -9,47
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,29 3,67 8,12 9,48 7,44
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2020

-1,44 5,74 11,08 12,65 9,59
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,78 16,87 12,36 -1,29 11,43 47,73 147,45 212,31
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.11.2020

-1,76 9,88 9,53 -1,44 18,22 69,10 229,05 327,60

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 04.12.2020 USD 553,744
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2020 0,29
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 76
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 19.01.2005
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Value Equity
Vertailuindeksi Russell 1000 Value Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,81%
ISIN LU0204064967
Bloomberg-tunnus MUBVADS
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B43C981
Bloomberg-vertailuarvon tunnus RUSL1KGBP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2020 16,59
3 v beeta alkaen 30.11.2020 1,105
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2020 14,21
5 v beeta alkaen 30.11.2020 1,069

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 01.11.2020 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 01.11.2020 5,98
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 26,46
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 98,35
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Equity US
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 242,94
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 3
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 30.04.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 1,98%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 1,31%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 2,47%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 99,33%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 0,67%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,97%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,35
CITIGROUP INC 3,02
COMCAST CORP CLASS A 2,93
GENERAL MOTORS 2,91
DOLLAR TREE INC 2,57
Nimi Painotus (%)
WELLS FARGO 2,53
UNILEVER ADR REPRESENTING NV 2,51
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,45
ANTHEM INC 2,30
CISCO SYSTEMS INC 2,26
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 GBP Vuotuinen 70,01 0,57 0,82 73,05 49,88 - LU0204064967 - -
Class I2 EUR Ei ole 86,95 1,10 1,28 95,60 59,30 - LU1559748261 - -
Class D4 USD Vuotuinen 95,74 1,19 1,26 96,16 58,75 - LU0827886465 - -
Class I2 USD Ei ole 105,70 1,31 1,25 105,70 64,04 - LU0368249990 - -
Class A2 EUR Ei ole 78,97 0,99 1,27 87,54 54,24 - LU0171293920 - -
Class A2 USD Ei ole 96,00 1,18 1,24 96,02 58,58 - LU0072461881 - -
Class A4 USD Vuotuinen 94,77 1,16 1,24 95,08 58,02 - LU0162691827 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 70,69 0,59 0,84 73,84 50,48 - LU0827886549 - -
Class D2 USD Ei ole 106,97 1,32 1,25 106,97 64,93 - LU0275209954 - -
Class X2 USD Ei ole 122,84 1,52 1,25 122,84 74,04 - LU0147417983 - -
Class A2 GBP Ei ole 71,03 0,59 0,84 73,87 50,44 - LU0171296279 - -
Class D2 GBP Ei ole 79,14 0,65 0,83 81,77 55,91 - LU0827886200 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 77,96 0,98 1,27 86,69 53,72 - LU0213336463 - -
Class D2 EUR Ei ole 88,00 1,11 1,28 96,95 60,12 - LU0827886119 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 64,19 0,78 1,23 65,03 39,51 - LU0329591993 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 18,10 0,22 1,23 18,41 11,13 - LU0602533316 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 60,40 0,73 1,22 61,59 37,37 - LU0200685153 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 154,81 1,91 1,25 154,81 93,25 - LU1333800354 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit