Osakkeet

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset sekä rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

16,61 22,47 -0,95 -2,29 10,30
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

16,78 22,46 -0,81 -2,02 10,54
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,97 1,72 7,74 - 3,04
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

8,25 1,94 7,92 - 3,17
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,62 2,03 2,59 7,97 5,25 45,18 - 31,62
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

0,87 2,06 2,64 8,25 5,93 46,36 - 33,15

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 30.11.2020 USD 66 634 121
Rahaston nettovarat alkaen 30.11.2020 USD 13 058 026 485
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 26.09.2008
Perustamispäivä 31.08.2011
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.11.2020 1,41
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 1292
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,31%
ISIN IE00B3D07K68
Bloomberg-tunnus BGIEIDU
Kulusuhde 0,25%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3D07K6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUEEGF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 1000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 18,87
3 v beeta alkaen 31.10.2020 1,001
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 17,13
5 v beeta alkaen 31.10.2020 1,000

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 4,62
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 32,96
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 99,71
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Equity Emerging Mkts Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 280,55
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 1
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 30.04.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,14%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 1,62%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,37%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,11%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 0,28%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 99,37%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 0,63%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 1,83% ja öljyhiekat 0,36%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, alkaen 31.10.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 2241 Global Emerging Markets Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 8,79
TENCENT HOLDINGS LTD 6,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,71
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,66
MEITUAN DIANPING 2,04
Nimi Painotus (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,30
JD.COM ADR REPRESENTING INC 1,07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,02
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,94
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,80
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.10.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Inst USD Neljännesvuosittain 11,82 -0,28 -2,30 12,10 7,44 11,79 IE00B3D07K68 11,85 -
Flex EUR Ei ole 17,91 -0,41 -2,22 18,37 12,32 17,87 IE00B3D07M82 17,95 -
Flex EUR Neljännesvuosittain 13,59 -0,34 -2,47 13,98 9,51 13,55 IE00B3D07Q21 13,62 -
Inst GBP Ei ole 25,97 -0,57 -2,15 26,54 18,63 25,91 IE00B3D07H30 26,02 -
Inst EUR Neljännesvuosittain 13,02 -0,32 -2,41 13,38 9,11 12,98 IE00B3D07J53 13,04 -
Class D USD Ei ole 13,09 -0,28 -2,11 13,38 8,11 13,06 IE00BYWYC907 13,12 -
Inst Hedged USD - 9,69 0,00 0,00 10,00 8,59 9,66 IE00BDQYPB20 9,72 -
Flex USD Ei ole 19,36 -0,42 -2,11 19,78 11,98 19,32 IE00B3D07N99 19,40 -
Inst USD Ei ole 17,13 -0,37 -2,11 17,50 10,62 17,09 IE00B3D07G23 17,17 -
Inst EUR Ei ole 22,79 -0,52 -2,22 23,37 15,70 22,73 IE00B3D07F16 22,84 -
Flex GBP Neljännesvuosittain 14,03 -0,34 -2,40 14,38 10,22 14,00 IE00B3D07S45 14,06 -
Flex GBP Ei ole 30,57 -0,67 -2,15 31,24 21,89 30,49 IE00B3D07P14 30,63 -
Inst GBP Neljännesvuosittain 16,26 -0,39 -2,34 16,65 11,84 16,22 IE00B3D07L75 16,30 -
Class D EUR Ei ole 11,89 -0,27 -2,22 12,20 8,19 11,86 IE00BYWYCC39 11,92 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit