Korko-sijoitukset

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 5,9 -5,3 8,6 -1,3 9,2 3,2 0,5 6,5 6,0 4,6
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 5,6 -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,89 0,89 2,12 2,32 3,16
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -6,94 1,58 2,63 2,71 3,90
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-7,68 1,54 -3,29 -4,25 -7,89 2,68 11,07 25,74 51,01
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -6,84 2,15 -2,14 -3,43 -6,94 4,80 13,84 30,64 66,08
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

3,21 6,36 4,42 4,53 -9,01
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

2,62 8,20 4,23 5,04 -8,37

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 09.12.2022 USD 332 356 054
Perustamispäivä 01.09.2009
Rahaston perustaminen 19.06.2009
Sarjan valuutta USD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,62%
Kulusuhde 0,40%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGFFLD2
ISIN LU0448666684
SEDOL B41P6J2

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2022 124
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2022 6,04%
3 v beeta alkaen 30.11.2022 1,000
Tuotto maturiteettiin alkaen 30.11.2022 3,49
Muokattu duraatio alkaen 30.11.2022 6,28
Painotettu keskim. YTM. alkaen 30.11.2022 1,09%
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2022 6,30
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2022 6,79
WAL huonoimpaan alkaen 30.11.2022 6,79

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja due diligence -vaiheessa. ESG-tietoja voidaan hankkia sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä, ja ne voidaan sisällyttää Aladdin-riskijärjestelmään. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D2, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 77 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2022
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026 2,00
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 1,98
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,98
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,98
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,97
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,86
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1,77
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.11.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D2 USD Ei ole 16,60 -0,06 -0,36 09.12.2022 18,10 15,71 LU0448666684 -
Class I2 USD - 9,87 -0,03 -0,30 09.12.2022 10,75 9,34 LU2298379822 -
Class D3 USD Kuukausittain 15,53 -0,06 -0,38 09.12.2022 16,96 14,70 LU0827882555 -
Class A3 USD Kuukausittain 15,36 -0,06 -0,39 09.12.2022 16,80 14,55 LU0425308243 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,43 -0,05 -0,37 09.12.2022 14,99 12,78 LU0425308169 -
Class A2 USD Ei ole 15,83 -0,06 -0,38 09.12.2022 17,31 14,99 LU0425308086 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 14,08 -0,06 -0,42 09.12.2022 15,69 13,40 LU0448666502 -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 15,38 -0,06 -0,39 09.12.2022 17,06 14,63 LU0425308755 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Dokumentit

Dokumentit