Skip to content

Miksi valita sijoitusrahasto?

Yhteissijoitusjärjestelyt

Yhteissijoitusjärjestelyistä käytetään useimmiten nimitystä “sijoitusrahastot”, “keskinäiset rahastot” tai pelkästään “rahastot”. Ne sijoittavat eri kohteisiin, kuten joukkovelkakirjalainoihin, osakkeisiin tai käteiseen. Rahastojen varoja kutsutaan sijoitussalkuksi, ja niitä hallinnoi ammattimainen rahastonhoitaja.

Sijoittajien rahastoon sijoittamat varat yhdistetään ja jaetaan sijoitussalkkuun kuuluvien sijoitustuotteiden kesken. Rahastosijoitus jakautuu osuuksiin; rahasto-osuuksien lukumäärä kuvastaa sijoittajan suhteellista omistajuutta rahaston kokonaisvaroista sekä tuloista ja pääoman kasvusta, joita kyseiset varannot voivat tuottaa. Rahasto-osuuksien hinnat vaihtelevat, koska niiden kohde-etuuksien arvo nousee ja laskee. Koska rahaston kokonaisarvo jaetaan liikkeelle laskettujen rahasto-osuuksien määrällä, myös yksittäisen sijoittajan osuus pienenee ja suurenee vastaavasti.

Eri rahastoihin liittyy eritasoisia riskejä. Jotkut rahastot ovat verrattain alhaisen riskin rahastoja, kuten pääosin käteiseen sijoittavat rahastot. Joihinkin rahastoihin liittyy enemmän riskiä, esimerkiksi jos ne sijoittavat kehittyvien markkinoiden yrityksiin tai markkinoille, joilla on toivoa voimakkaasta tai nopeasta kasvusta.

Käänny aina ammattimaisen neuvonantajan puoleen valitessasi omaan riskiprofiiliisi sopivia rahastoja, jotka voivat auttaa sinua saavuttamaan sijoitustavoitteesi. Neuvonantajan tulee ottaa huomioon sijoittajan:

  • riskinottohalu
  • taloudellinen tilanne
  • sijoittamisen tavoitteet
  • rahaston tuntemus

Miksi valita sijoitusrahasto?

Olemme koonneet alle joitakin tärkeimmistä syistä, miksi sijoittamista rahastoon kannattaa harkita:

Hajautus

Rahastot sijoittavat varansa tyypillisesti eri yhtiöihin, omaisuusluokkiin ja maantieteellisille alueille – tätä kutsutaan hajauttamiseksi. Kun yksi sijoituskohde on laskenut, toinen on voinut nousta. Näin sijoittaja ei aseta kaikkia rahojaan pelkästään yhden kohteen varaan, mikä pienentää sijoittajan kokonaisriskiä. Yhdistämällä varansa muiden sijoittajien varojen kanssa sijoittaja kasvattaa ostovoimaansa ja mahdollisuuksiaan sijoittaa eri sijoituskohteisiin ja markkinoille verrattuna siihen, että hän ostaisi yksittäisiä sijoituskohteita vain omin voimin. Sijoittajien tulee kuitenkin olla tietoisia siitä, että hajautus ja varojen allokointi eri kohteisiin eivät suojaa täysin markkinariskeiltä.

Hallinnoinnin helppous

Sijoituksen päivittäinen hallinnointi on tehty helpoksi. Rahastonhoitaja sijoittaa varat sijoittajan puolesta, ja sijoittaja saa säännöllisesti tietoa siitä, kuinka varat on sijoitettu. Sijoittaja päättää sijoitetaanko mahdolliset osingot automaattisesti uudelleen vai siirretäänkö ne hänelle säännöllisinä tuloina.  Jos hän valitsee säännölliset tulot osinkoina, tämä voi pienentää mahdollisuuksia pääoman kasvattamiseen.

Kustannukset

Sijoitusrahastot tekevät sijoituksia suurissa erissä, joten niiden sijoitukset voivat olla kustannustehokkaampia kuin yksittäisen sijoittajan tekemät yksittäiset sijoitukset. Sijoitusrahastot jakavat kiinteät kulut, kuten rahaston kaikkien sijoittajien varojen turvallisesta säilyttämisestä aiheutuvat maksut, kaikkien rahaston omistajien kesken. Näin suuria transaktioita voidaan toteuttaa murto-osalla niistä kustannuksista, jotka aiheutuisivat suorasta sijoituksesta. Rahastonhoitajat pyrkivät pitämään sijoittajille aiheutuvat kustannukset alhaisina, mutta sijoittajille tulee lisäkuluja vuosittaisen rahaston hallinnointipalkkion päälle. Näitä lisäkuluja ovat esimerkiksi rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Ammattimainen omaisuudenhoito

Sijoitusrahastojen kautta sijoittajat voivat hyödyntää täyspäiväisesti rahaston hoidolle omistautuneiden alan ammattilaisten ja analyytikkotiimien osaamista. Heillä on saatavillaan tavallisen sijoittajan ulottumattomissa olevaa markkinatietoa sekä tutkimustietoa, ja he seuraavat jatkuvasti markkinoiden kehitystä ja uusia potentiaalisia sijoituskohteita. Sijoitusammattilaisten myynti- tai ostopäätökset – rahaston ilmoitettujen sijoitustavoitteiden mukaisesti – heijastavat muutoksia, joita he ovat havainneet talouden kehityksessä ja markkinaolosuhteissa.

Maantieteellisen alueiden ja toimialojen valinta

Sijoittaja voi hyödyntää eri sijoitustyylejä ja sijoittaa eri toimialoille ja maantieteellisille alueille. Hän voi valita rahaston, joka sijoittaa lukuisiin alueisiin maailmanlaajuisesti, mikä voi auttaa vaimentamaan tietyn alueen suuria markkinaheilahteluita. Hän voi myös valita tietyn alueen kohdistaakseen sijoituksensa tiiviimmin kyseisen paikan kehitykseen. Lisäksi hän voi kohdistaa sijoituksensa tietylle sektorille, kuten luonnonvaroihin. Pääoma uhattuna − kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Siksi sijoituksen arvo ja siitä saatava tulo vaihtelevat, eikä alkuperäisen sijoitussumman säilymistä voida taata.