ETF-rahastot verrattuna indeksirahastoihin

 ETF:tIndeksi-rahastot
Rahastosta saa seuraamansa indeksin tuoton, josta palkkiot on vähennetty.  Green tick  Blue tick
Mahdollistaa tuottojen saamisen suuresta määrästä arvopapereita.
  Green tick  Blue tick
Rahasto ei ole riippuvainen yksittäisistä yhtiöistä, mikä hajauttaa riskejä.  Green tick  Blue tick
Palkkiot ovat yleensä alhaisemmat kuin aktiivisesti hallinnoiduissa rahastoissa.  Green tick  Blue tick
Kaupankäynti tapahtuu säädellyissä pörsseissä, kuten Lontoon pörssissä.  Green tick  
Osuuksia ostetaan ja myydään myös rahasto-alustoilla mutta ei pörsseissä.    Blue tick
Yleensä sijoittajat ostavat muilta sijoittajilta ja myyvät muille sijoittajille sijoittaessaan rahastoihin.  Green tick  
Sijoittaja käy käytännössä kauppaa suoraan rahastonhoitajan kanssa.    Blue tick
Kauppaa voi käydä koko päivän ajan.  Green tick  
Kaupankäynti tapahtuu kerran päivässä. Blue tick
Vähimmäissijoitus on 1 osuus tai tietyissä tapauksissa jopa vain osuuden osa, mikä mahdollistaa hajauttamisen vain murto-osalla kustannuksesta.
Green tick
Edellyttää yleensä suurehkoa vähimmäissijoitusta.
Blue tick

Suurin ero on siinä, miten osuuksia voidaan ostaa ja myydä.

Ei ole olemassa oikeaa tai väärää ratkaisua.

Sijoituskohteen valinnan tulisi perustua:

 

ETF icon 1 ETF icon 2 ETF icon 3
Sijoituksen tavoitteeseenAikahorisonttiinIndeksin seuraamiseen