Sådan vælger du en ETF

Overvejelser

Overvejelser

 

 

icon - ETF's bar graph icon - ETF money tracking icon - ETF bar graph
Find en ETF der følger et indeks, som tilgodeser din investeringsstrategi Hvor meget er du villig til at betale for at følge det indeks, du har valgt? Sørg for, at du ved, hvordan din børshandlede fond er sammensat

 

 

Fysisk kopiering

Syntetisk kopiering

Fondsforvalteren køber fysiske værdipapirer og opbevarer alle eller et repræsentativt udsnit af de aktier, som det pågældende indeks består af Forvalteren bruger derivater (afledte instrumenter) - en kontrakt mellem to parter vedr. et bestemt aktiv - frem for fysisk at købe aktiverne

icon - Green positive sign
Fordele
Større gennemsigtighed og nemmere at forstå

icon - Blue positive sign
Fordele
Giver adgang til markeder og en eksponering, som fysisk kopiering ikke altid kan

icon - Green Negative sign
Ulemper
Kan begrænse adgangen til visse markeder og eksponeringer

icon - Blue Negative sign
Ulemper
Modpartsrisiko - Investor kan være eksponeret mod den risiko, at en finansiel institution, her modparten, ikke er i stand til at betale afkastet af indekset