Overvejelser ved køb af børshandlede fonde (ETF'er)

Omkostninger ved ETF'er (børshandlede fonde)

 

TransaktionsomkostningerÅrligt forvaltningsgebyr
Transaktionsomkostninger Årligt forvaltningsgebyr
Køb og salg af en børshandlet fond kan ske gennem en broker eller via en fondsplatform. En online platform eller fondsplatform medfører ofte et gebyr, som typisk beregnes som en procentdel af transaktionens beløb. Dette er et årligt gebyr, som opkræves af forvalteren eller udbyderen til dækning af omkostningerne ved at forvalte ETF’en.

Der er to primære overvejelser ved valg af ETF; den tilknyttede omkostning og risici.

Risici relateret til investering i børshandlede fonde (ETF'er):

 ETF-type   Relateret risiko
 ETF’er med værdipapireri udlandet  Afhængige af bevægelser på valutamarkedet
 ETF’er med værdipapirer i vækstmarkeder og råvarer.  Kan være genstand for mere ekstreme markedsforhold
 ETF’er med obligationer  Følsomme over for bevægelser på rentemarkedet

Vær sikker på, at du fuldt ud kender de risici, der er forbundet med investeringer i ETF’er (børshandlede fonde), og de specifikke risici i den enkelte ETF, før du investerer.