Børshandlede fonde (ETF’er) vs. indekserede investeringsforeninger

 ETFsIndex Mutual Funds
Udbetaler afkastet (fratrukket omkostninger) fra det indeks , der følges  Green tick  Blue tick
Er automatisk eksponeret mod afkast fra et stort antal værdipapirer   Green tick  Blue tick
Spreder risikoen, da afkastet afhænger mindre af den enkelte virksomhed  Green tick  Blue tick
Har generelt lavere omkostninger end aktivt forvaltede investeringsforeninger  Green tick  Blue tick
Handles på fondsbørser som fx London Stock Exchange  Green tick  
Købes eller sælges også på fondsplatforme, men handles ikke på børser    Blue tick
Når investorer handler, køber de generelt fra - og sælger til - andre investorer  Green tick  
Investoren handler direkte med fondens porteføljeforvalter    Blue tick
Handler kan ske i løbet af dagen  Green tick  
Handler finder sted én gang om dagen Blue tick
Minimuminvestering på en aktie eller i visse tilfælde endda dele af en aktie for at åbne for spredninger til en brøkdel af prisen
Green tick
Kræver generelt en større minimumsinvestering
Blue tick

Den primære forskel ligger i, hvordan de kan købes og sælges

Der er ikke noget rigtigt eller forkert

Valg af investering bør baseres på:

 

ETF icon 1 ETF icon 2 ETF icon 3
InvesteringsmålsætningTidshorisontIndeks tracking