Obligationer

BGF China Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i HKD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i CNH.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.jan.2022 RMB 50.649
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.dec.2021 1,16
Antal Beholdninger pr. 31.dec.2021 685
Basisvaluta China OffShore Renminbi
Fondens oprettelse 11.nov.2011
Oprettelsesdato 08.okt.2021
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,54%
ISIN LU2391915332
Bloomberg-ticker -
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BP2G0Z5
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering HKD 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering HKD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.dec.2021 0,50%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.dec.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.dec.2021 53,88%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.dec.2021 45,89%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,96% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser i alle trin af investeringsprocessen. I den indledende idegenererings- og kreditresearchproces omfatter dette en vurdering af hver enkelt virksomheds positive ESG-egenskaber eller væsentlige risici og brugen af interne statslige eller virksomhedsmæssige due diligence-skabeloner for ESG sammen med ESG-data fra tredjeparter. Positive ESG-egenskaber og væsentlige ESG-risici og deres potentielle finansielle indvirkning fremhæves i kreditresearch-rapporterne og kan påvirke porteføljeforvalteres investeringsbeslutninger og valg af værdipapirer. Ud fra et topstyret perspektiv gennemgår Fondsadministratoren også de samlede ESG porteføljeparametre med BlackRocks Aladdin-system. Fondsadministratoren overvejer også miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier under overvågningen af porteføljerne og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med investeringsteamet og BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-gruppe. Disse gennemgange omfatter analyse og drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2021
Navn Vægtning (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 2,94
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2,36
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,81
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,71
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,27
Navn Vægtning (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 1,17
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 01/21/2031 1,10
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 1,07
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.74 07/12/2029 1,01
BANK OF CHINA LTD RegS 4.15 03/19/2031 0,99
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class SR6 Hedged HKD - 95,28 0,06 0,06 100,09 95,22 - LU2391915332 - -
Class I6 Hedged SGD Månedligt 9,16 0,01 0,11 10,05 9,15 - LU2325727365 - -
Class D6 Hedged USD Månedligt 8,91 0,01 0,11 10,07 8,90 - LU2243824054 - -
Class I6 CNH Månedligt 96,30 0,07 0,07 105,73 96,23 - LU1940842344 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 8,82 0,01 0,11 10,01 8,81 - LU2077746696 - -
Class X2 Hedged USD - 10,14 0,00 0,00 10,85 10,14 - LU2092937064 - -
Class A2 CHF Ingen 14,53 0,02 0,14 15,31 14,39 - LU0969580058 - -
Class D6 Hedged SGD Månedligt 9,15 0,01 0,11 10,05 9,14 - LU2325727282 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 10,00 0,01 0,10 10,76 9,99 - LU2070343392 - -
Class D2 CNH Ingen 101,49 0,07 0,07 107,47 101,42 - LU0827885731 - -
Class A2 EUR Ingen 13,96 0,05 0,36 14,46 13,34 - LU2267099674 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 8,99 0,01 0,11 10,19 8,98 - LU1847653497 - -
Class SR2 Hedged USD - 9,47 0,00 0,00 10,14 9,47 - LU2319962069 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,02 0,00 0,00 10,00 9,02 - LU2298320776 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,64 0,00 0,00 10,42 9,64 - LU2112292417 - -
Class I2 Hedged USD - 9,87 0,01 0,10 10,57 9,86 - LU2112291955 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 8,76 0,01 0,11 9,95 8,75 - LU2077746779 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,14 0,00 0,00 10,21 9,14 - LU2112292177 - -
Class A3 HKD Månedligt 84,42 -0,02 -0,02 90,18 84,42 - LU0690034276 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,15 0,01 0,11 10,22 9,14 - LU2112291872 - -
Class I3 USD Månedligt 10,51 -0,01 -0,10 11,28 10,51 - LU1648248299 - -
Class I2 EUR - 17,67 0,06 0,34 18,28 16,81 - LU2011139461 - -
Class D2 USD Ingen 15,96 -0,01 -0,06 16,72 15,89 - LU0719319435 - -
Class I2 USD Ingen 20,09 0,00 0,00 21,02 20,00 - LU1588882974 - -
Class A3 USD Månedligt 10,83 -0,01 -0,09 11,62 10,83 - LU0679941673 - -
Class D3 USD Månedligt 10,89 0,00 0,00 11,67 10,89 - LU0683067952 - -
Class I6 USD Hedged USD Månedligt 9,40 0,01 0,11 10,60 9,39 - LU2134542930 - -
Class A2 CNH Ingen 100,92 0,07 0,07 107,01 100,85 - LU0679940949 - -
Class D6 CNH Månedligt 92,42 0,07 0,08 101,31 92,35 - LU2243823916 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 9,84 0,01 0,10 10,55 9,83 - LU2112292250 - -
Class SR2 USD - 15,21 -0,01 -0,07 15,61 15,15 - LU2391915928 - -
Class A6 Hedged NZD Månedligt 8,82 0,00 0,00 10,00 8,82 - LU2077746340 - -
Class SR6 CNH - 96,05 0,07 0,07 100,11 95,98 - LU2391915688 - -
Class SR6 Hedged EUR - 9,51 0,00 0,00 10,01 9,51 - LU2391915506 - -
Class A2 USD Ingen 15,87 -0,01 -0,06 16,64 15,82 - LU0679941327 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 88,52 0,05 0,06 100,58 88,47 - LU1963769176 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,66 0,01 0,10 10,43 9,65 - LU2112292094 - -
Class X2 USD - 12,64 0,00 0,00 13,21 12,57 - LU1733225855 - -
Class SR6 Hedged SGD - 9,54 0,01 0,10 10,01 9,53 - LU2391915415 - -
Class A3 CNH Månedligt 68,89 0,04 0,06 74,75 68,85 - LU0679941160 - -
Class SR2 CNH - 96,73 0,07 0,07 102,41 96,66 - LU2319961681 - -
Class A6 Hedged AUD Månedligt 8,87 0,01 0,11 10,08 8,86 - LU1852331039 - -
Class SR4 Hedged GBP Årlig 9,32 0,01 0,11 10,13 9,31 - LU2319961848 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,41 0,00 0,00 10,11 9,41 - LU2319961764 - -
Class SR3 USD Månedligt 9,65 0,00 0,00 10,35 9,65 - LU2319961921 - -
Class SR6 Hedged USD - 9,53 0,00 0,00 10,01 9,53 - LU2391915761 - -
Class A3 SGD Månedligt 14,63 0,02 0,14 15,63 14,61 - LU2298379152 - -
Class D2 EUR Ingen 14,04 0,05 0,36 14,53 13,37 - LU2290526164 - -
Class A6 Hedged USD Månedligt 9,02 0,00 0,00 10,24 9,02 - LU1847653141 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 8,44 0,01 0,12 9,65 8,43 - LU1847653224 - -
Class A2 Hedged JPY - 937,00 1,00 0,11 1.007,00 936,00 - LU2367605297 - -
Class A6 CNH Månedligt 96,17 0,07 0,07 106,15 96,10 - LU1852330734 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Dokumenter

Dokumenter