Obligationer

BGF Asian High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 25.jan.2022 USD 3.229
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.dec.2021 1,98
Antal Beholdninger pr. 31.dec.2021 356
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 01.dec.2017
Oprettelsesdato 22.sep.2021
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,71%
ISIN LU2381873038
Bloomberg-ticker BGHYBDG
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BMDHV97
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.dec.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.dec.2021 56,72%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.dec.2021 43,04%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 2,11% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser i alle trin af investeringsprocessen. I den indledende idegenererings- og kreditresearchproces omfatter dette en vurdering af hver enkelt virksomheds positive ESG-egenskaber eller væsentlige risici og brugen af interne statslige eller virksomhedsmæssige due diligence-skabeloner for ESG sammen med ESG-data fra tredjeparter. Positive ESG-egenskaber og væsentlige ESG-risici og deres potentielle finansielle indvirkning fremhæves i kreditresearch-rapporterne og kan påvirke porteføljeforvalteres investeringsbeslutninger og valg af værdipapirer. Ud fra et topstyret perspektiv gennemgår Fondsadministratoren også de samlede ESG porteføljeparametre med BlackRocks Aladdin-system. Fondsadministratoren overvejer også miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier under overvågningen af porteføljerne og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med investeringsteamet og BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-gruppe. Disse gennemgange omfatter analyse og drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2021
Navn Vægtning (%)
YES BANK IFSC BANKING UNIT BRANCH MTN RegS 3.75 02/06/2023 1,23
GREENKO POWER II LIMITED RegS 4.3 12/13/2028 1,22
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 8.95 03/11/2025 1,19
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029 0,94
MEDCO BELL PTE LTD RegS 6.375 01/30/2027 0,94
Navn Vægtning (%)
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS 5.875 05/15/2026 0,90
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN RegS 4.875 08/17/2026 0,88
AXIS BANK LTD GIFT CITY (GANDHINAG RegS 4.1 12/31/2049 0,80
ACEN FINANCE LTD MTN RegS 4 12/31/2049 0,80
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 01/21/2024 0,80
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D3 Hedged GBP Månedligt 8,27 0,03 0,36 10,04 7,89 - LU2381873038 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 7,63 0,03 0,39 10,57 7,28 - LU1564328737 - -
Class A8 Hedged SGD Månedligt 8,53 0,03 0,35 11,82 8,14 - LU2127175417 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 8,29 0,02 0,24 10,04 7,92 - LU2379469104 - -
Class A2 USD Ingen 9,57 0,03 0,31 12,32 9,14 - LU1564328067 - -
Class A8 Hedged GBP Månedligt 7,61 0,02 0,26 10,55 7,27 - LU2125116330 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 89,22 0,29 0,33 115,02 85,16 - LU2125116173 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,77 0,03 0,31 12,59 9,33 - LU1564328810 - -
Class A8 Hedged EUR Månedligt 7,59 0,03 0,40 10,54 7,24 - LU2125116413 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,11 0,03 0,37 10,49 7,74 - LU2250419111 - -
Class D2 USD Ingen 9,75 0,03 0,31 12,53 9,31 - LU1564328224 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 8,79 0,03 0,34 11,35 8,39 - LU2125116256 - -
Class X2 USD - 10,03 0,03 0,30 12,84 9,57 - LU1564328901 - -
Class D2 Hedged GBP - 8,43 0,03 0,36 10,04 8,05 - LU2381872907 - -
Class A8 Hedged HKD Månedligt 76,70 0,25 0,33 106,51 73,21 - LU2125116504 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 8,75 0,03 0,34 11,28 8,35 - LU2125115951 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 78,26 0,25 0,32 108,10 74,67 - LU1919856309 - -
Class A6 USD Månedligt 6,99 0,02 0,29 9,72 6,67 - LU1564328141 - -
Class D6 USD Månedligt 7,31 0,02 0,27 10,16 6,98 - LU1564328497 - -
Class D3 Hedged EUR Månedligt 7,46 0,03 0,40 10,01 7,12 - LU2344714063 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,67 0,02 0,23 11,24 8,28 - LU2125116090 - -
Class I6 USD Månedligt 7,53 0,02 0,27 10,43 7,19 - LU2211195172 - -
Class I2 USD - 7,84 0,02 0,26 10,07 7,48 - LU2339509122 - -
Class I2 Hedged EUR - 7,89 0,02 0,25 10,20 7,53 - LU2327297755 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Neeraj Seth
Neeraj Seth
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Dokumenter

Dokumenter