Aktier

BSF Global Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. En fond med absolut afkast vil på grund af dens investeringsstrategi eventuelt ikke udvikle sig i tråd med markedstendenserne eller fuldt ud drage fordel af et positivt markedsmiljø. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

- - - 8,82 6,95
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

- - - 1,57 0,21
  1y 3y 5y 10y Opret.
-1,05 - - - 3,42
Benchmark (%)

pr. 30.nov.2021

0,18 - - - 1,34
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-3,69 -4,29 -2,86 -1,05 - - - 10,48
Benchmark (%)

pr. 30.nov.2021

0,16 0,00 0,02 0,18 - - - 4,03

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 06.dec.2021 USD 77
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger 79
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 12.dec.2018
Oprettelsesdato 30.nov.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Long/Short Equity - Other
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,78%
ISIN LU1908247569
Bloomberg-ticker BSGA4HE
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BH3Z3V2
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.nov.2021
Navn Vægtning (%)
SONY GROUP CORP 5,06
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 3,99
COMCAST CORPORATION 3,96
NOVO NORDISK A/S 3,40
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 3,39
Navn Vægtning (%)
AMAZON.COM INC 3,33
MASTERCARD INC 3,24
INTESA SANPAOLO SPA 3,16
KONINKLIJKE DSM NV 3,11
SANOFI SA 2,97
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 Hedged EUR - 107,62 -0,87 -0,80 123,00 107,62 - LU1908247569 - -
Class X2 USD - 123,56 -0,95 -0,76 139,56 123,54 - LU1908248377 - -
Class I2 EUR - 113,08 -0,89 -0,78 119,72 107,19 - LU1919855756 - -
Class X2 Hedged AUD - 94,60 -0,74 -0,78 103,13 94,60 - LU2310089425 - -
Class D2 USD - 114,63 -0,90 -0,78 129,55 114,63 - LU1908247643 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

James Bristow
James Bristow
Gareth Williams
Gareth Williams

Dokumenter

Dokumenter